EN

masterfully {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "masterfully" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn this regard we are all in agreement, and this point is masterfully underlined in Mrs Thomsen's report.
I det här avseendet är vi alla överens och den punkten är starkt framträdande i Britta Thomsens betänkande.
EnglishThere remains, in fact, the serious question of conflict of interest in the most important portfolio – Competition – previously held masterfully by Mario Monti.
Vi menar att den nya sammansättning som ni har presenterat är effektivare och kommer att reagera på frågorna om välstånd, solidaritet och säkerhet.