"master document" - Svensk översättning

EN

"master document" på svenska

EN

master document {substantiv}

volume_up
1. IT
master document

Användningsexempel för "master document" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll indexes are created directly in the master document, i.e., in the *.sxg file.
Alla förteckningar skapar du direkt i samlingsdokumentet, d.v.s. i *.sxg-filen.
EnglishThe master document automatically receives the extension.sxg (e.g. " Master.sxg ").
Samlingsdokumentet får automatiskt filnamnstillägget.sxg (t.ex. "Samling.sxg").
EnglishFiles can also be inserted into the master document via Drag&Drop.
Du kan också infoga filer i samlingsdokumentet genom att dra och släppa dem med musen.
EnglishClick this icon to insert an index or an existing document into the master document.
Klicka här om du vill infoga en förteckning, ett dokument eller en text i samlingsdokumentet.
EnglishThat means that you cannot edit the documents within the master document.
Det innebär att du inte kan redigera dokumenten i samlingsdokumentet.
EnglishWhen printing the master document, all subdocuments, texts, and indexes will be printed.
När du skriver ut ett samlingsdokument skrivs alla deldokument, texter och förteckningar ut.
EnglishThe Navigator in the Master Mode will appear after you have created the master document.
När samlingsdokumentet har skapats visas Navigator i samlingsläge.
EnglishThe inserted documents are inserted in the master document as protected areas.
Dokument infogas som skyddade områden i samlingsdokumentet.
EnglishIn the display field, you will see a list of all entries in the master document.
I visningsfältet listas alla poster i samlingsdokumentet.
EnglishClick here to position the cursor in the master document and enter your text.
Med det här alternativet placerar Du markören i samlingsdokumentet, och Du kan därefter skriva in text.
EnglishIf you click this icon, the contents of linked files will also be saved in the master document.
När den här knappen är intryckt sparas innehållet i de länkade filerna även i samlingsdokumentet.
EnglishWe have only partly implemented this master document, the Partnership and Cooperation Agreement.
Vi har bara genomfört en del av det grundläggande dokumentet, partnerskaps- och samarbetsavtalet.
EnglishAfter opening a master document you can switch the Navigator between Normal View and Master View.
När du har öppnat ett samlingsdokument kan du växla mellan normalläge och samlingsläge för Navigator.
EnglishReferences are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master document.
Referenser är korshänvisningar inom samma dokument eller inom ett samlingsdokuments deldokument.
EnglishIf you are working with a master document, common indexes are possible across all sub-documents.
Om du arbetar med ett samlingsdokument kan du skapa gemensamma förteckningar över samtliga deldokument.
EnglishHere you create a master document out of a text document.
Här skapar du ett samlingsdokument utifrån ett textdokument.
EnglishIt is a good idea to base all subdocuments and the master document itself on the same document template.
Det bästa är att basera alla deldokument och själva samlingsdokumentet på en och samma dokumentmall.
EnglishParagraph Styles you define and use in the subdocuments are automatically adopted in the master document.
Styckeformatmallar som du definierar och använder i deldokumenten tas automatiskt upp i samlingsdokumentet.
EnglishThe sub-documents receive names derived from the master document.
EnglishIf you save the master document afterwards, these Styles will be available everywhere in the master document.
Om du sparar samlingsdokumentet efter det är de här formatmallarna tillgängliga i alla delar av samlingsdokumentet.

Liknande översättningar för "master document" på svenska

document substantiv
master substantiv