"mast" - Svensk översättning

EN

"mast" på svenska

volume_up
mast {substantiv}
SV
SV

"mast" på engelska

EN

mast {substantiv}

volume_up
1. sjöfart
mast (även: spar)
My prince, the ropes are fouled, and these men refuse to climb the mast.
Min prins, repen är dåliga, och de vägrar gå upp i masten.
Mr President, Commissioner, the European Union is like a boat, whose keel is in the Mediterranean Sea and whose mast is in the Baltic.
Europeiska unionen är som en båt med kölen i Medelhavet och masten i Östersjön.
SV

mast {utrum}

volume_up
1. allmänt
mast (även: polen, pol, stolpe, stör, påle, ytterlighet)
volume_up
pole {substantiv}
Det beror på att fotavtrycket, som ni ser, bara är masten som rör vid marken.
That, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.
mast
volume_up
pylon {substantiv}
mast (även: torn, fästning, borg)
volume_up
tower {substantiv}
2. sjöfart
mast
volume_up
spar {substantiv}
mast
volume_up
mast {substantiv}
Min prins, repen är dåliga, och de vägrar gå upp i masten.
My prince, the ropes are fouled, and these men refuse to climb the mast.
Europeiska unionen är som en båt med kölen i Medelhavet och masten i Östersjön.
Mr President, Commissioner, the European Union is like a boat, whose keel is in the Mediterranean Sea and whose mast is in the Baltic.

Användningsexempel för "mast" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, I urge all of you to nail your colours to the mast tomorrow.
Mina damer och herrar! Jag uppmanar er alla att ta ställning i morgon.
EnglishIn that respect I warmly thank the Committee on Budgets for nailing its colours to the mast!
Därför hjärtligt tack för att budgetutskottet här har visat var det står!
EnglishAs a NATO member and EU candidate country, Turkey must nail its colours to the mast.
Som Nato-medlem och kandidatland till EU måste Turkiet stå fast.
EnglishTurkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
Turkiet måste bekänna färg och ge Nabucco-projektet sitt fulla stöd.
EnglishThe flag of the European Union is being flown at half-mast in his honour.
För att hedra honom är vår unions flagga hissad på halv stång.
EnglishThe Council is asked to nail its colours to the mast once the Commission proposals are on the table.
Rådet uppmanas att stå fast vid åtagandena när kommissionen väl lägger fram sina resultat.
EnglishMy prince, the ropes are fouled, and these men refuse to climb the mast.
Min prins, repen är dåliga, och de vägrar gå upp i masten.
EnglishThe Slovakian and Polish flags are flying at half mast in our Parliament as a sign of mourning.
De slovakiska och polska flaggorna hänger på halv stång i vårt parlament som uttryck för sorgen.
EnglishI have applied for a roll-call vote, as everyone should nail their colours to the mast on this issue!
Jag har begärt en omröstning med namnupprop, eftersom var och en måste ta sitt ansvar i denna fråga!
EnglishThank you also for having the flags flown at half-mast.
Jag vill även tacka för att flaggan är hissad på halv stång.
EnglishWe need to nail our colours to the mast of a global carbon budget.
Vi måste visa den globala kolbudgetens flagga.
EnglishMr President, Commissioner, the European Union is like a boat, whose keel is in the Mediterranean Sea and whose mast is in the Baltic.
Europeiska unionen är som en båt med kölen i Medelhavet och masten i Östersjön.
EnglishHence the need for mast-sharing and for the Commission to take full consideration of the environment in its proposals.
Därför finns det ett behov av att dela master och kommissionen måste till fullo ta miljön i beaktande i sina förslag.
EnglishI have instructed the services of our House, as a mark of respect, to fly the Spanish and European flags at half-mast.
Jag har bett kammarens personal att, som ett tecken på vördnad, hissa den spanska och de europeiska flaggorna på halv stång.
EnglishThe palace flag is lowered to half-mast.
EnglishI also want to nail my colours to the mast because I am an MEP who represents a constituency that is both rural and urban.
Jag framhärdar också av den anledningen att jag som ledamot av Europaparlamentet företräder en valkrets med både städer och landsbygd.
EnglishMr President, Commissioner, the European Union is like a boat, whose keel is in the Mediterranean Sea and whose mast is in the Baltic.
   . – Herr talman, herr kommissionsledamot! Europeiska unionen är som en båt med kölen i Medelhavet och masten i Östersjön.
EnglishHowever, when we discuss human rights within Europe, such as sexual orientation, we refuse to nail our colours to the mast.
När vi diskuterar de mänskliga rättigheterna inom Europa, som till exempel sexuell läggning, vägrar vi emellertid att öppet bekänna färg.
EnglishI am delighted that Alan Donnelly has now taken the lead here, has nailed these colours to his group mast and is introducing this.
Jag tycker det är toppen, Alan, att du nu i spetsen för rörelsen här också för din grupp också har satt detta som mål, och lämnar in detta.
EnglishThe vast majority of people are open-minded and tolerant, and an ever-increasing number of them are prepared to nail their colours to the mast.
En övervägande majoritet av befolkningen är öppen och tolerant, och fler och fler människor tar också öppet ställning för detta.

"master gardener" på svenska

master gardener
Swedish
  • mästare trädgårdsmästare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "half-mast":

half-mast
English