"mass media" - Svensk översättning

EN

"mass media" på svenska

volume_up
mass media {substantiv}
EN

mass media {substantiv}

volume_up
mass media (även: media)
The mass media are also in a position to contribute to improving the health status of the population.
Även massmedia kan bidra till att förbättra befolkningens hälsostatus.
In today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
I dagens värld har massmedia ett enormt inflytande, som bara växer.
The mass media made headline news out of every dead swan found.
Massmedia skapade rubriker av varje död svan man hittade.

Användningsexempel för "mass media" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMass media play an important and crucial role in informing European citizens.
Medierna spelar en viktig och avgörande roll för att informera EU:s medborgare.
EnglishFolk music is undeniably gradually being killed off by the various mass media.
Det är ett faktum att denna folkmusik steg för steg tillintetgörs genom olika massmedier.
EnglishIn today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
I dagens värld har massmedia ett enormt inflytande, som bara växer.
EnglishThe tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Förtrycket med sexuella angrepp som sprids genom massmedierna påverkar ...
EnglishIn particular, reforms are needed in the fields of the mass media and the judiciary.
Det krävs särskilt reformer på områdena massmedier och dömande makt.
EnglishMore effective control mechanisms also need to be adopted in the new mass media environment.
Effektivare kontrollmekanismer måste också antas i den nya massmediemiljön.
English. - (RO) As we all agree, pluralism should be a vital element of the mass media.
skriftlig. - (RO) Vi är alla överens om att mångfald bör vara en central del av massmedia.
EnglishA free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Fria, oberoende och mångfaldiga massmedier är en grundläggande rättighet.
EnglishAnyone who has anything to do with television and the other mass media will know it is impossible.
Alla som har att göra med TV och massmedier vet att det är omöjligt.
English. - (RO) As we all agree, pluralism should be a vital element of the mass media.
skriftlig. - (RO) Som vi alla är överens om måste mångfalden vara ett centralt inslag i massmedierna.
EnglishThe mass media are also in a position to contribute to improving the health status of the population.
Även massmedia kan bidra till att förbättra befolkningens hälsostatus.
EnglishSixthly, freedom of expression and independence of the mass media.
För det sjätte – yttrandefriheten och mediernas oberoende.
EnglishThe mass media made headline news out of every dead swan found.
Massmedia skapade rubriker av varje död svan man hittade.
EnglishOnce studies of this nature get into the mass media, they naturally raise concerns among consumers.
När den här typen av undersökningar kommer ut i media orsakar de naturligtvis oro bland konsumenterna.
English1. it is time to recognise all mass media in the Internet;
1. Det är dags att erkänna alla massmedier på Internet.
EnglishIn other words, there is already a platform on which the role of the public mass media is clearly defined.
Med andra ord finns det redan en plattform där de allmännyttiga massmediernas roll är tydligt definierad.
EnglishSixthly, freedom of expression and independence of the mass media.
För det sjunde – den fria marknadsekonomin.
EnglishImagine what would happen in the European mass media if a similar disaster occurred, let us say, in the Baltic.
Tänk på vad som skulle hända i europeiska massmedier om en liknande katastrof skedde i låt oss säga Baltikum.
EnglishFor example, it has rights to full access to the mass media in all communication to children and vice versa.
Till exempel innehåller den rätten till fri tillgång till massmedierna i all kommunikation med barn och tvärtom.
EnglishSects or political extremists may exploit this directive and the mass media will not be able to refuse them.
Sekter eller politiska extremister kan utnyttja detta direktiv och massmedierna kommer inte att kunna avvisa dem.

Liknande översättningar för "mass media" på svenska

media substantiv
mass substantiv
mass murder substantiv
Swedish
mass number substantiv
Swedish
mass concentration substantiv
mass education substantiv
mass grave substantiv
Swedish
mass movement substantiv
graphic media substantiv