"masochistic" - Svensk översättning

EN

"masochistic" på svenska

EN

masochistic {adjektiv}

volume_up
masochistic
Suffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
Han led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.

Användningsexempel för "masochistic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
Han led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.
EnglishSo there is a limit to how masochistic we should be.
Så det finns en gräns för hur masochistiska vi borde vara.
EnglishWe must not, I feel, be masochistic.
Jag tycker dock inte att vi skall vara masochistiska.
EnglishOnce and for all, in this sector, as in many other sectors, we should, Mr President, stop being masochistic.
Herr ordförande, låt oss en gång för alla inom denna bransch, liksom inom en rad andra, sluta upp med att vara masochister.
EnglishOnly those people with a masochistic tendency when it comes to financial policy could fail to wish you luck in this respect.
Bara människor med anlag för finanspolitiskt självplågeri skulle avstå från att önska er lycka till i det här avseendet.
EnglishWe should not be too masochistic.
EnglishAnd of course we also have to consider, no matter how masochistic this might perhaps sound, that in the long run we will also have to offer fair prices for raw materials.
Vi måste också tänka på, hur masochistiskt det än kan låta, att vi i längden också måste erbjuda dem rättvisa råvarupriser.
EnglishWe will have to establish controlled records or, in other words, conduct a policy of racial discrimination of the masochistic type known as positive discrimination.
Vi skall upprätta kontrollerade och sanktionerade register, med andra ord föra en rasbaserad diskrimineringspolitik enligt den masochistiska version av rasism som kallas positiv diskriminering.
EnglishAt a time of serious economic crisis like the present, it seems unreasonable and masochistic to make the conclusion of anti-dumping procedures complicated and perhaps impractical.
Under en så allvarlig ekonomisk kris som denna verkar det orimligt och masochistiskt att göra avslutandet av antidumpningsförfaranden komplicerat och kanske praktiskt ogenomförbart.