EN

mash {substantiv}

volume_up
2. gastronomi
3. jordbruk
mash
4. brittisk engelska, vardagligt
Who still knows nowadays how to make a stew, potato dumplings or mashed potato?
Vem känner i dag till hur man gör stuvning, klimp eller potatismos?
mash
volume_up
mos {neut.} [vard.]
Det är min korv och mos.
Hela min värld är mos!

Användningsexempel för "mash" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn a larger scale, this is a mash-up of the data which was released about the Afghan elections.
Större skala; detta är en mashup med data som släpptes vid det Afghanska valet.
EnglishIt was a mash-up that used data that we collected from people, and we put it on our map.
Det var en sammanslagning som använde data vi samlat in från personer, och vi ställde upp det på vår karta.
EnglishBoil them, mash them, stick them in a stew.
English(FR) Ladies and gentlemen, what a mish-mash!
EnglishI found this in the farmers' market today, and if anybody wants to take it home and mash it later, you're very welcome to.
Om någon vill ta med den hem och laga till den senare, så är ni välkomna att göra det. ~~~ Den anspråkslösa potatisen.
English(Laughter) This is actually called a mash-up, where you take content that someone else has produced and you do something new with it.
(Skratt) Det här kallas en mash-up (sammanblandning) när man tar innehåll som någon annan har skapat och gör något nytt med det.
EnglishIt's my sausage and flamin ' mash!
EnglishThis mish-mash is just yet another socially useless instrument along the same lines as the ineffective 'Lisbon Strategy' for European economic growth.
Detta sammelsurium är ytterligare ett socialt värdelöst instrument i samma stil som den ineffektiva ”Lissabonstrategin” för ekonomisk tillväxt i Europa.
EnglishThis mish-mash is just yet another socially useless instrument along the same lines as the ineffective 'Lisbon Strategy ' for European economic growth.
Detta sammelsurium är ytterligare ett socialt värdelöst instrument i samma stil som den ineffektiva ” Lissabonstrategin ” för ekonomisk tillväxt i Europa.
English. - (FR) Corporate social responsibility is a mish-mash of a concept that, notwithstanding the imagination of the ultra-Europeans, has nothing original to it.
skriftlig. - (FR) Företagens sociala ansvar är ett hopkok av ett koncept som, vad ultraeuropéerna än tror, inte innehåller någonting nytt.
EnglishOur Parliament chooses to some extent to forget this country and the others that belong to the Barcelona 'mish mash' of countries that are party to the Euro-mediterranean agreements.
Vårt parlament föredrar att låta detta land falla i glömska tillsammans med de andra länderna i den "bouillabaisse-grupp" från Barcelona som omfattas av EU-Medelhavsavtalen.
EnglishOur Parliament chooses to some extent to forget this country and the others that belong to the Barcelona 'mish mash ' of countries that are party to the Euro-mediterranean agreements.
Vårt parlament föredrar att låta detta land falla i glömska tillsammans med de andra länderna i den " bouillabaisse-grupp " från Barcelona som omfattas av EU-Medelhavsavtalen.
EnglishIn committee, I had tabled a raft of amendments intended to do away with the worst of the incongruities, particularly those that demonstrated an outlandish mish-mash of strategy and programmes.
Jag har föreslagit en rad ändringsförslag i utskottet för att få bort de mest olämpliga formuleringarna, i synnerhet där man kolossalt blandar samman strategi och program.