"marxist" - Svensk översättning

EN

"marxist" på svenska

volume_up
marxist {substantiv}
SV
SV

"marxist" på engelska

EN
EN

marxist {substantiv}

volume_up
marxist
A number of members of a Marxist-Leninist group tried to disrupt the meeting and threatened the Chairman.
Ett antal medlemmar från en marxist-leninistisk grupp försökte att störa sammanträdet och hotade ordföranden.
SV

marxist {utrum}

volume_up
marxist
Ett antal medlemmar från en marxist-leninistisk grupp försökte att störa sammanträdet och hotade ordföranden.
A number of members of a Marxist-Leninist group tried to disrupt the meeting and threatened the Chairman.

Användningsexempel för "marxist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere was laughter just now when someone recalled the Marxist past of some of you.
Det var någon som skrattade nu när ni tänkte på vissa personers marxistiska förflutna.
EnglishIt would prefer its own little Marxist state, living in the past.
De skulle föredra sin egen lilla marxiststat, och att leva i det förflutna.
EnglishWho would ever have thought this former internationalist Marxist capable of such a thing?
Vem hade någonsin kunnat tro den f.d. marxisten om något sådant?
EnglishThe old-fashioned Marxist attitudes the Greens have adopted can hardly be tolerated today.
Dessa gammalmarxistiska ståndpunkter som De gröna har övertagit, kan man nästan snart inte längre lyssna på.
EnglishA number of members of a Marxist-Leninist group tried to disrupt the meeting and threatened the Chairman.
Ett antal medlemmar från en marxist-leninistisk grupp försökte att störa sammanträdet och hotade ordföranden.
EnglishI therefore feel entirely justified in describing those views as socialist verging on Marxist.
Jag tycker därför att jag är i min fulla rätt att beskriva dessa åsikter som socialistiska med en dragning åt det marxistiska.
EnglishSo what the developing countries of the world need is not to follow the example of the quasi-Marxist European Union.
Vad världens utvecklingsländer följaktligen inte är betjänta av är att följa det kvasimarxistiska EU:s exempel.
EnglishMadam President, it was the Trotskyists who transformed Marxist class warfare into multi-grievance group warfare.
(EN) Fru talman! Det var trotskisterna som förvandlade marxistklassens stridsmetoder till ett missnöjesparti på bred front.
EnglishThis is a typically Marxist approach.
EnglishMarxism is becoming more barbaric the more the Marxist tyrant who introduced it is aware of his approaching end.
Marxismen blir allt mer barbarisk allteftersom den marxistiska tyrann som införde den blir alltmer medveten om att slutet närmar sig.
EnglishFor how many years now has the Marxist dictator Mugabe been carrying on with his racist policies against his country’s white farmers?
I hur många år har nu den marxistiska diktatorn Mugabe fört sin rasistiska politik mot sitt lands vita jordbrukare?
EnglishFor how many years now has the Marxist dictator Mugabe been carrying on with his racist policies against his country ’ s white farmers?
I hur många år har nu den marxistiska diktatorn Mugabe fört sin rasistiska politik mot sitt lands vita jordbrukare?
EnglishWho today can dispute the Marxist tenet that war is in the nature of capitalism and, even more so, in the nature of imperialism?
Vem kan i dag tvivla på den marxistiska ståndpunkten att kriget ligger i kapitalismens natur och, ännu mer, i imperialismens?
EnglishMr President, capitalist, oligarchic families and romantic, revolutionary Marxist elites have impoverished Nicaragua.
Herr ordförande! Kapitalistiska, oligarkiska familjer och en romantisk, revolutionär, marxistisk elit har gjort Nicaragua till ett fattigt land.
EnglishThe Marxist dictator Allende had ruined the country, which, following the lorry-drivers strikes, was experiencing a revolt among housewives.
Den marxistiska diktatorn Allende hade ruinerat landet, och efter lastbilschaufförernas strejker revolterade husmödrarna.
EnglishIt is a telling insight into the totalitarian and Marxist reality, which lurks behind its democratic facade, that Sinn Fein/ IRA maintains representation in Cuba.
Det händer ofta att ansökningar om registrering leder till ytterst komplicerade förhandlingar med myndigheterna.
EnglishAs ever with Marxist extremists, be they Castro or Sinn Fein, they simply pocket the concessions and carry on regardless.
Som alltid när det gäller marxistiska extremister, vare sig det rör sig om Castro eller Sinn Fein, tar de helt enkelt för sig av förmånerna och fortsätter som tidigare.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Verhofstadt complained that nationalist and Marxist rhetoric are not enough to lead us out of the crisis.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Herr Verhofstadt klagade över att nationalistisk och marxistisk retorik inte räcker för att leda oss ut ur krisen.
EnglishCloser to us, the war in former Yugoslavia, which is also a sequel to a Marxist regime, has demonstrated the need to prepare for any eventuality.
Närmare vår tid har kriget i f.d. Jugoslavien, också det en efterverkan av en marxistisk regim, visat oss nödvändigheten av att bereda sig på alla eventualiteter.
EnglishAs a society built on the imperative of Marxist domination, it is no surprise that Cuba is a bastion of repression, where dissent is crushed and freedom denied.
Den nya lagstiftningen, som ingår i direktiv 43 och resolution 46, innehåller kravet att alla verksamma hussamfund ska registreras hos myndigheterna.

Synonymer (engelska) till "Marxist":

Marxist