EN

martial {adjektiv}

volume_up
martial (även: GI)
Unfortunately, the talks failed, which resulted in the Indonesian president imposing martial law and launching a widespread military operation.
Olyckligtvis strandade diskussionerna med följden att Indonesiens president utlyste krigstillstånd och inledde en mycket omfattande militär aktion.
The imposition of martial law led this House to adopt, in June, an initial resolution, in which we denounced the lack of freedom for the people and of freedom of the press.
Att fördömandet var otillräckligt visas av att det militära undantagstillståndet precis har förlängts med sex månader.
Particular recognition is due to those who continued to pursue independent activity after the introduction of martial law in Poland.
Ett särskilt erkännande bör ges till dem som fortsatte kampen med självständiga aktioner efter införandet av militärt undantagstillstånd i Polen.
martial (även: military)

Användningsexempel för "martial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMartial law brought with it violence, arrests and imprisonment for thousands of people.
Krigslagarna ledde till våld och arresteringar, och tusentals människor fängslades.
EnglishHe may be lacking courtesy but he is the best martial art expert Detroit has to offer.
Han kanske är lite oartig men han är Detroits bästa kampsportsexpert.
EnglishI say these words exactly 24 years after martial law was imposed in my home country, Poland.
Jag säger dessa ord exakt 24 år efter det att krigslagar infördes i mitt hemland Polen.
EnglishAll P-Fleet personnel are under arrest under Earth martial law.
Härmed förklarar jag soldaterna i P-unionen arresterade enligt krigslagens§62.
EnglishAn acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
Ett frikännande har just beslutats av den amerikanska krigsrätten.
EnglishYesterday, it was 28 years since the imposition of martial law in Poland by the then Communist authorities.
I går var det 28 år sedan kommunistregeringen införde undantagslagarna i Polen.
English(PL) Mr President, 25 years ago, on the night of 12 December, martial law was imposed in Poland.
(PL) Herr talman! För 25 år sedan, natten till den 13 december, infördes undantagstillstånd i Polen.
EnglishThe unacceptable verdict delivered by the court-martial shows once again just how necessary this review is.
Militärdomstolens oacceptabla uttalande bekräftar än en gång behovet av en sådan revidering.
EnglishThey will be European school champions in athletics, football and basketball, martial arts or swimming.
De kommer att vara europeiska skolmästare i friidrott, fotboll och basket, kampsport eller simning.
EnglishThis condemnation was not sufficient, as martial law has just been extended for six months.
Att fördömandet var otillräckligt visas av att det militära undantagstillståndet precis har förlängts med sex månader.
EnglishI would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Jag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
EnglishThat means lifting martial law and involving all democratic forces in the steps that are now being taken.
Det innebär att upphäva undantagstillståndet och engagera alla demokratiska krafter i de åtgärder som nu vidtas.
English(PL) Mr President, I am speaking today in the European Parliament on the 25th anniversary of the introduction of martial law in my country, Poland.
(PL) Herr talman! I dag är det 25 år sedan krigslagar infördes i mitt land Polen.
EnglishThis is the birthplace of the Dasar martial arts.
English(PL) Mr President, 25 years ago, on 13 December 1981, martial law was imposed in Poland.
(PL) Herr talman! För 25 år sedan, den 13 december 1981, infördes undantagstillstånd i Polen, vilket ledde till att fackföreningen Solidaritet förbjöds.
EnglishThe government gradually reasserts its power and imposes martial law in December 1981, ending Poland’s brief encounter with people power.
Regeringen tar emellertid gradvis tillbaka sitt inflytande och i december 1981 införs undantagstillstånd.
EnglishI'm gonna court-martial your nigger ass.
EnglishThe special circumstances such as a war which justify the existence of courts-martial did not apply in this case.
Några särskilda omständigheter, såsom konflikter, vilka rättfärdigar existensen av dylika militärdomstolar, förelåg ju inte i detta fall.
EnglishIn Syria, a state of emergency has been in existence for 41 years, thus enabling martial law to be applied by means of military courts.
Vi kan inte tillåta att kampen mot terrorismen får inta andra platsen efter kampen mot dem som bekämpar terrorismen.
EnglishIn Syria, a state of emergency has been in existence for 41 years, thus enabling martial law to be applied by means of military courts.
I Syrien har undantagstillståndet varat i 41 år, vilket gör det möjligt att tillämpa krigslagar genom militärdomstolar.

Synonymer (engelska) till "martial":

martial