Användningsexempel för "to marshall" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThree States have so far ratified it: the Bahamas, Liberia and the Marshall Islands.
Tre stater har hittills ratificerat den: Bahamas, Liberia och Marshallöarna.
EnglishWe hear a lot about a Marshall Plan: somebody even called it an Ashton Plan.
Vi har hört mycket om en Marshallplan; någon kallade den till och med för en Ashtonplan.
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Jag vill dock påminna alla om vad Marshallplanen innebar för Europa.
EnglishMy response would be yes, we do need a kind of Marshall Plan for the whole region.
Mitt svar är ja, det behövs en sorts Marshallplan för hela regionen.
EnglishYour letter made a great impression on Coach Marshall when he read it.
Ditt brev gjorde ett stort intryck på tränare Marshall när han läste det.
EnglishThe Marshall Plan, set up for the economic revival of Europe, is announced.
Marshallplanen för ekonomisk återuppbyggnad av Europa presenteras.
EnglishMarshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
EnglishI heard one important suggestion, which was to prepare a Marshall Plan for the Middle East.
Jag hörde ett viktigt förslag som handlade om att ta fram en Marshall-plan för Mellanöstern.
EnglishThat is a genuine Marshall plan for the countries of central and eastern Europe.
Det här, mina damer och herrar, rör sig om en verklig Marshallplan för länderna i Central- och Östeuropa.
EnglishIn this respect, I very much welcome the ‘Marshall Plan’ as recommended by Mr Barón Crespo.
I detta avseende välkomnar jag varmt ”Marshallplanen” som rekommenderas av Enrique Barón Crespo.
EnglishWe learned of Marshall Kay's geosynclinal cycle, which is a bunch of crap.
Vi lärde oss Marshall Kays teorier som är helt felaktiga.
EnglishIt is very clear that this is what happened at the time of the Marshall Plan.
Det skedde tidigare mycket tydligt med Marshallplanen.
EnglishIn the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
Tidigare räddade den amerikanska Marshallplanen Europas ekonomi.
EnglishIn this respect, I very much welcome the ‘ Marshall Plan ’ as recommended by Mr Barón Crespo.
I detta avseende välkomnar jag varmt ” Marshallplanen ” som rekommenderas av Enrique Barón Crespo.
EnglishThe previous speaker spoke of a sort of Marshall plan for this region and rightly so, I think.
Föregående talare har för denna region talat om ett slags Marshallplan, och med all rätt, tror jag.
EnglishThe Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) is created to coordinate the Marshall Plan.
Europeiska ekonomiska samarbetsorganisationen (OEEC) skapas för att samordna Marshallplanen.
EnglishWe must begin with a kind of Marshall Plan or stability pact.
Vi måste börja med ett slags Marshallplan eller stabilitetspaket.
EnglishI think we cannot do without a long-term Marshall-type plan.
Enligt min uppfattning kan vi inte göra detta utan en långsiktig plan liknande Marshallplanen.
EnglishIs it not time we had something like a Marshall Aid Plan, perhaps a Sarkozy Plan for Europe?
(EN) Är det inte dags att införa någonting som liknar en Marshallplan, kanske en Sarkozyplan för Europa?
EnglishIt would probably have taken until the end of the last century to disburse the Marshall Plan aid.
Sannolikt hade då utbetalningarna från Marshallplanen pågått till slutet av det gångna århundradet.

Synonymer (engelska) till "marshal":

marshal
Marshall Islands