"marsh" - Svensk översättning

EN

"marsh" på svenska

volume_up
marsh {substantiv}
SV
EN

marsh {substantiv}

volume_up
We have evidence first hand of the destruction of the environment, the water, the degradation of life in the marshes of the deep south, for example.
Vi har direkta bevis för t.ex. förstöringen av miljön, av vattnet, och försämringen av livet i träsken längst ned i söder.
marsh (även: bog, fen, mire, swamp)
marsh
It is also practically impossible from a technical point of view, given the marsh area that it has to cross.
Det är också praktiskt omöjligt från teknisk synpunkt med tanke på att vägen måste gå över områden med sumpmark.
Every wet place is affected, including, as far as Loire-Atlantique is concerned, the Brière, Brivet, Goulaine, and Redon marshes, the Grand Lieu lake, the Mazerolles plains, and so forth.
Alla våtmarker är berörda av problemet, men i synnerhet de i Loire Atlantique-regionen, sumpmarkerna i Brières, Goulaine och Redon, Gradieusjön och Mazerollesslätterna, m.fl.
marsh
volume_up
moras {utr.} (kärr)

Användningsexempel för "marsh" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou go through the front door with a tie, and you own the marsh and the woods.
Du går genom entré dörren med slips, och du äger sumpmarken och skogen.
EnglishThen, MaryJane... you introduce the marsh video, background story, animals, plants and stuff.
Sen, Mary-Jane... du presenterar sumpmarks videon, bakgrunden, djuren, växter..
EnglishA marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.
På en mosse växer det årligen ungefär lika mycket torv per arealenhet som det växer trämassa i en skog.
EnglishGenocide now concerns the marsh Arabs: over half a million people destroyed in the last few years.
Folkmorden gäller nu träskaraber; man har gjort slut på mer än en halv miljon människor under de senaste åren.
EnglishIt is also practically impossible from a technical point of view, given the marsh area that it has to cross.
Det är också praktiskt omöjligt från teknisk synpunkt med tanke på att vägen måste gå över områden med sumpmark.
EnglishMy great grandfather owned the woods and the marsh.
Min gammelmorfar ägde skogen och sumpmarken.
EnglishDo you even care about the marsh and the woods?
EnglishYes, I care about the marsh and the woods.
EnglishWe change into our boots and trudge out into the bog, around a small pond surrounded by dense marsh and deciduous trees.
Vi byter till stövlar och kängor och traskar ut i sankmarken kring ett litet viltvatten omgivet av täta videsnår och lövträd.
EnglishWe have to save the marsh.
EnglishWe saved the marsh.
EnglishThe euro has been a secure port against the huge waves of the global financial storms, to borrow the evocative image of the British financier David Marsh.
Euron har varit en trygg hamn mot de enorma vågorna i de globala finansstormarna för att låna den associationsrika bild som den brittiske finansmannen David Marsh använde.

"marsh grass" på svenska

marsh grass
Swedish
  • kärr gräs
  • träsk gräs
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "marsh":

marsh
marsh trefoil