EN

marrying {gerundium}

volume_up
marrying
It is indeed an interesting state of affairs, for the bridegroom is marrying the same bride for a second time.
Det är verkligen en intressant tillställning, för brudgummen gifter sig med samma brud för andra gången.
marrying

Användningsexempel för "marrying" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe was only marrying me to get to the Baudelaire fortune.
Han gifte sig med mig för att komma åt familjens förmögenhet.
EnglishI cannot abide you marrying the moribund emperor.
Jag står inte ut med att se dig bortgift med en döende kejsare.
EnglishIt is indeed an interesting state of affairs, for the bridegroom is marrying the same bride for a second time.
Det är verkligen en intressant tillställning, för brudgummen gifter sig med samma brud för andra gången.
EnglishThe sort any woman should dream of marrying.
En som alla kvinnor drömmer om att gifta sig med.
EnglishThat girl is the girl he's marrying.
EnglishObviously, we are in favour of protecting human rights, though also marrying this requirement with a rigorous verification of requirements.
Vi är naturligtvis positiva till att skydda mänskliga rättigheter. Detta behov måste dock även förenas med en rigorös behovsprövning.
EnglishI salute the President of the Champalimaud Foundation, Dr Leonor Beleza, who has established stringent criteria for marrying excellence in scientific research with clinical practice.
Jag lyckönskar Champalimaudstiftelsens ordförande dr Leonor Beleza, som har fastställt strikta kriterier för att förena spetskompetens inom vetenskaplig forskning med klinisk praktik.

Synonymer (engelska) till "married":

married
married couple