EN

to marry [married|married] {verb}

volume_up
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
Mr President, while the Netherlands allows homosexuals to marry, Namibia despises them.
Nederländerna låter homosexuella gifta sig, Namibia spottar på homosexuella.
There is no international document that supports this interpretation of the right to marry.
Det finns inget internationellt dokument som ger stöd till denna uttolkning av rätten att gifta sig.
Jag kommer inte att äkta någon annan, Hallbera.
En man kommer att äkta mig.
Ja, här kommer jag för att äkta min brud.
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
Mr President, while the Netherlands allows homosexuals to marry, Namibia despises them.
Nederländerna låter homosexuella gifta sig, Namibia spottar på homosexuella.
There is no international document that supports this interpretation of the right to marry.
Det finns inget internationellt dokument som ger stöd till denna uttolkning av rätten att gifta sig.
to marry (även: to cement)
Kan vi inte förena dessa två koncept?
Simply acknowledging that we need to marry security and solidarity does not strike me as a positive legislative principle for 2007.
Att endast tillkännage att vi måste förena säkerhet och solidaritet slår mig inte som en positiv lagstiftningsprincip för 2007.
It is very difficult, perhaps impossible, to marry these two together, so we must always work on the basis of three tenets of how things should operate.
Det är mycket svårt, kanske omöjligt, att förena dessa två, så vårt arbete måste alltid bygga på tre grundsatser om hur saker måste fungera.
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
Henry can marry in every state a woman, but Mary can only marry today in a few states a woman.
Henry kan gifta sig med en kvinna i alla delstater, men Mary kan bara gifta sig med en kvinna i ett fåtal delstater.
Min syster skall gifta sig med Siegfried av Xanten.
to marry (även: to wed)
Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj
The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights.
Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj skall garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.
We are against arranged marriages: to get married you have to know each other and love each other, and that applies to Turkey’s ambitious goal as well.
Vi är mot arrangerade äktenskap: för att ingå äktenskap ska man känna varandra och älska varandra, och detta gäller även för Turkiets ambitiösa mål.

Användningsexempel för "to marry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
EnglishI don't want to say five-year-olds should be allowed to consent to sex or consent to marry.
Jag menar inte att femåringar ska tillåtas ge medgivande till sex eller äktenskap.
EnglishMr President, while the Netherlands allows homosexuals to marry, Namibia despises them.
Herr talman! Nederländerna låter homosexuella gifta sig, Namibia spottar på homosexuella.
EnglishWell, are you sure that... you don't want to marry a guy like Peter?
Är du säker på att... du inte vill gifta dig med en person som Peter?
EnglishI personally, for example, support Ajax but they manage to marry beauty, speed and tactics rather well.
Själv älskar jag Ajax, och hos det laget harmonierar skönhet, snabbhet och taktik.
EnglishThere is no international document that supports this interpretation of the right to marry.
Det finns inget internationellt dokument som ger stöd till denna uttolkning av rätten att gifta sig.
EnglishItalian women who marry Egyptian men risk being drawn into hopeless situations.
En italiensk kvinna som gifter sig med en egyptisk man riskerar att hamna i en situation som hon inte kan ta sig ur.
EnglishOur question is, therefore: how can we marry the two together?
Nu är vår fråga: hur kan man kombinera dessa två saker?
EnglishAs your attorney, I advise you to marry her immediately.
Som din advokat rekommenderar jag att du gifter dig direkt.
EnglishThe women usually marry very young and bear their first child earlier than in other ethnic groups.
Kvinnorna gifter sig i allmänhet mycket unga och får sitt första barn tidigare än inom andra etniska grupper.
EnglishMary, meanwhile, cannot in all the states have the same right that Henry has in all the states, namely, the right to marry.
Samtidigt har inte Mary samma rätt, vilket Henry har i alla delstater, att gifta sig.
EnglishHenry can marry in every state a woman, but Mary can only marry today in a few states a woman.
Henry kan gifta sig med en kvinna i alla delstater, men Mary kan bara gifta sig med en kvinna i ett fåtal delstater.
EnglishThat's my father's letter to me, telling me to marry the woman I first married when I was 20.
Det där är ett brev från min far där han skriver, att jag ska gifta mig med kvinnan jag gifte mig med när jag var 20.
EnglishPeople around the world, in a study of 37 societies, want to be in love with the person that they marry.
Människor runt om i världen, i en studie av 37 samhällen, vill vara kära i den personen de gifter sig med.
EnglishAnd if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.
Och om Paula försöker bestämma om hon ska gifta sig med Joe eller Jack, låter Paul av någon anledning mest intressant.
EnglishWhen they change the law, Spike and I will marry immediately.
När lagen ändras gifter Spike och jag oss direkt.
EnglishHow does this marry with the idea of the single market?
Hur rimmar detta med idén om den gemensamma marknaden?
EnglishFurthermore, a common question in job interviews is whether applicants intend to marry or have children.
Vid anställningsintervjuer ställs dessutom ofta frågan om den sökande avser att gifta sig eller skaffa barn.
English(PL) We are living at a time when borders are disappearing, and our citizens can move and marry freely.
(PL) Vi lever i en tid då gränserna försvinner och våra medborgare kan röra sig fritt och gifta sig med vem de vill.
EnglishPaul, would you mind if I asked Karen to marry me?
Får jag fråga Karen om hon vill gifta sig med mig?

"marry a girl" på svenska

marry a girl
Swedish
  • gifta sig med en flicka
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "married":

married
married couple