"marrow" - Svensk översättning

EN

"marrow" på svenska

volume_up
marrow {substantiv}
SV
SV
EN

marrow {substantiv}

volume_up
1. anatomi
marrow
We're sending his marrow across the country to save the life of a child with leukemia.
Vi skickar hans märg tvärs över landet för att rädda livet hos barn med leukemi.
It may even enable you to bank your own marrow stem cells, when you're younger and healthier, to use in the future should you need it.
Det kanske även får er att spara era egna stamceller från märgen, när ni är yngre och hälsosammare, för att använda i framtiden om ni skulle behöva det.
And we have a flexible, powered catheter with a special wire loop tip that stays inside the crunchy part of the marrow and follows the contours of the hip, as it moves around.
Och vi har en böjlig, motoriserad kateter med en specielt loopad topp som stannar i den knapriga delen av märgen och som följer höftens kontur, när den flyttar sig runt.

Användningsexempel för "marrow" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe're sending his marrow across the country to save the life of a child with leukemia.
Vi skickar hans märg tvärs över landet för att rädda livet hos barn med leukemi.
EnglishHow many lives have been saved, how many patients treated, by bone-marrow grafts?
Hur många liv kan räddas och sjukdomar behandlas med hjälp av transplantation av benmärg?
EnglishCyprus has one of the largest bone marrow transplant banks in Europe.
Cypern har en av de största bankerna med benmärgstransplantat i Europa.
EnglishSo I thought of a minimally invasive approach, and a new device that we call the Marrow Miner.
Så jag kom på ett minimalt invasivt sätt, och en ny apparat som vi kallar Märgskördaren.
EnglishIt may encourage more people to sign up to be potential live-saving bone marrow donors.
Det kanske inspirerar mer folk att skriva upp sig som potentiella livräddande benmärgsdonatorer.
EnglishWe've just come out, we're commercializing, this year, generation 2,:,0 of the Marrow Miner.
Vi är precis färdiga, vi släpper till allmänheten, detta året, generation 2,:,0 av Märgskördaren.
EnglishAnd when a political point is made, I, as a politician to my bone marrow, respond politically.
Och när ett politiskt klargörande skall göras, så svarar jag, politiker i hela mitt väsen, politiskt.
EnglishSo it enables you to very rapidly aspirate, or suck out, rich bone marrow very quickly through one hole.
Den gör det möjligt att mycket snabbt dra ut, eller suga ut, rik benmärg mycket snabbt genom ett hål.
EnglishAnd so this informs, among other things, of course, a treatment for bone marrow transplant, which he undertakes.
Och detta leder bland annat till en behandling för benmärgstransplantation, vilken han genomgår.
EnglishBone marrow is a very rich source of adult stem cells.
Benmärg är en väldigt rik källa av vuxna stamceller.
EnglishTwo Greek Cypriot donors have been found and are available to donate their bone marrow to the Turkish patient.
Man har hittat två grekcypriotiska donatorer som är beredda att lämna benmärg till den turkiska patienten.
EnglishSo actually how do we harvest this bone marrow?
Hur skördar vi då egentligen denna benmärg?
EnglishAnd the Marrow Miner, the way it works is shown here.
EnglishNow, inspired by Jill Bolte Taylor last year, I didn't bring a human brain, but I did bring a liter of bone marrow.
Nu så, inspirerad av Jill Bolte Taylor från förra året, tog jag inte med en mänsklig hjärna, men jag tog med en liter benmärg.
EnglishAnd ultimately -- and here's a picture of our bone marrow transplant survivors, who come together for a reunion each year at Stanford.
Och slutligen -- här är en bild på våra benmärgstransplantationsöverlevare, som samlas för en återträff varje år i Stanford.
EnglishIn the Commission proposal, amputations, eye injuries, bone marrow injuries and a struggle for life lasting up to five minutes are considered humane.
I kommissionens förslag anses amputationer, ögonskador, benmärgsskador och en dödskamp i upp till fem minuter vara humana.
EnglishSo I am a pediatric cancer doctor and stem-cell researcher at Stanford University where my clinical focus has been bone marrow transplantation.
Jag är barncancerläkare och stamcellsforskare vid Stanforduniversitetet, där min kliniska fokus ligger på benmärgstransplantation.
EnglishIt may even enable you to bank your own marrow stem cells, when you're younger and healthier, to use in the future should you need it.
Det kanske även får er att spara era egna stamceller från märgen, när ni är yngre och hälsosammare, för att använda i framtiden om ni skulle behöva det.
English   Mr President, a twenty-year-old Turkish woman suffering from leukaemia will soon die unless she is given a bone marrow transplant from a compatible donor.
   Herr talman! En tjugoårig turkisk kvinna som lider av leukemi kommer snart att dö om hon inte får ett benmärgstransplantat från en passande donator.
EnglishI also believe that ill people should benefit from bone marrow transplants according to the seriousness of their condition and not their nationality.
Jag anser också att sjuka människors rätt till benmärgstransplantation bör vara beroende av hur allvarligt deras tillstånd är, inte av vilken nationalitet de har.

Synonymer (engelska) till "marrow":

marrow
bone marrow
English
vegetable marrow