EN

married {adjektiv}

volume_up
married
As well as being married -- you are likely to be much happier than if you are single.
Likaväl att vara gift -- du är sannolikt mycket lyckligare då än ifall du är singel.
Married to Kristina and the father of the twin girls Ella and Bodil.
Gift med Kristina och far dubbla flickor Ella och Bodil.
She is married to Vladimir Kozlov, President of the Mari-El Republic's Council.
Hon är gift med Vladimir Kozlov, ordförande i republiken Mari-Els råd.
If a married couple don't know where the other stands...
Om ett äkta par inte vet var de har varandra...
But it is disgraceful that a couple who have been married for 25 years should be refused the chance to be together at a time when one of them is dying.
Det är ju egentligen en skandal att man inte ger ett äkta par som varit gifta i tjugofem år en chans att vara hos varandra i det ögonblick då en av de två är döende.
We have nonetheless voted in favour of quite a few of the European Parliament's ameliorative amendments which, for example, put registered partners on an equal footing with married couples.
Vi har dock röstat för flera av Europaparlamentets ändringsförslag som innebär en förbättring, bl.a. i form av ett likställande av registrerade partners med äkta makar.

Användningsexempel för "married" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou are a young woman, Mrs Flemming, and if I were not married I would ask you out!
Du är ung, Flemming, och jag skulle själv uppvakta dig, om jag inte vore gift!
EnglishTo my mind, competition and the internal market are married; they go hand in hand.
Konkurrens och den inre marknaden är enligt min mening förenade; de går hand i hand.
EnglishAll my children, sons and daughters, are now grown up, married and have left my home.
Alla mina söner och döttrar är vuxna nu, de har gift sig och flyttat hemifrån.
EnglishThis also includes many Romanian men or women who have got married abroad.
Detta innefattar även många rumänska män eller kvinnor som har gift sig utomlands.
EnglishAs well as being married -- you are likely to be much happier than if you are single.
Likaväl att vara gift -- du är sannolikt mycket lyckligare då än ifall du är singel.
EnglishMillions of women throughout the world are still being circumcised or married off.
Miljoner kvinnor runt om i världen omskärs fortfarande eller gifts bort.
EnglishWill you finally end the unacceptable discrimination against married gay couples?
Kommer ni äntligen få slut på den oacceptabla diskrimineringen av gifta homosexuella par?
EnglishShe is married to Vladimir Kozlov, President of the Mari-El Republic's Council.
Hon är gift med Vladimir Kozlov, ordförande i republiken Mari-Els råd.
EnglishNow you two are engaged, I'm in town because two frat brothers are getting married.
Ni är förlovade och jag är här för att två gamla kompisar ska gifta sig.
EnglishI entirely agree that married couples and cohabiting couples should be treated equally.
Jag är fullt ut av den åsikten, att gifta par och sambor skall behandlas på samma sätt.
EnglishSo I can either be happily married to Sarah... or have 50 one-night stands.
Så jag kan antingen vara lyckligt gift med Sarah... eller ha minst 50 stycken engångsligg.
EnglishA woman does not get married to her rapist in order to reform him.
En kvinna gifter sig inte med den som har våldtagit henne för att förändra honom.
EnglishWe met young women - girls - who were being married at ever younger ages in northern Kenya.
Vi träffade unga kvinnor - flickor - som gifts bort i allt yngre ålder i norra Kenya.
EnglishFor example, how about the recognition of married same-sex couples?
Hur går det till exempel med erkännandet av äktenskap mellan personer av samma kön?
EnglishWhen I get married, I'll have a sailor dress, but it will be a gown.
När jag gifter mig ska jag ha en sjömanskostym. men det kommer att vara en klänning.
EnglishI am particularly intrigued by the thought of getting married on the Internet.
Jag är särskilt fängslad av tanken på att gifta sig via internet.
EnglishIt says that if two people are married, they're entitled to any money that either of them has.
Det står att om två personer gifter sig, har de full rätt till varandras tillgångar.
EnglishMadam President, I was born in Germany, educated in Sweden and married to a Spaniard.
Jag föddes i Tyskland, fru talman, fick min utbildning i Sverige och gifte mig med en spanjor.
EnglishIn other words, to be treated the same as if he or she were the married partner of the official.
Det vill säga en behandling som är likadan som tjänstemannens gifta partner.
EnglishWe do not ask Europeans to have been married for three years before they can live together.
Kräver man att européer skall ha varit gifta i tre år för att de skall få leva tillsammans?

Synonymer (engelska) till "married":

married
married couple