"marriage certificate" - Svensk översättning

EN

"marriage certificate" på svenska

EN

marriage certificate {substantiv}

volume_up
marriage certificate
Once back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
Efter semestern måste ni emellertid se till att få era officiella handlingar om civilstånd uppdaterade på basis av ert italienska vigselbevis.
She included their marriage certificate in the application, but the Spanish authorities also asked for proof of hotel accommodation in Spain and sickness insurance before they would issue the visa.
Hon bifogade deras vigselbevis till sin visumansökan, men de spanska myndigheterna ville även ha bevis på hotellinkvartering i Spanien och sjukförsäkring för att utfärda ett visum.
marriage certificate
And a family does not mean having a marriage certificate.
Och familj innebär inte att ha en vigselattest.

Användningsexempel för "marriage certificate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnce you say " I do " and sign the marriage certificate, you'll really be my loverly bride.
Så snart du " Tager mig " och skriver på äktenskapslicensen så blir du min kära fru.
EnglishWhat counts is the de facto partnership, not the marriage certificate.
Det som räknas är de facto befintliga partnerskap och inte vigselbeviset.
EnglishFamily means people with children, and what does a marriage certificate have to do with that?
Familj innebär människor med barn. Vad har vigselattesten med det att göra?
Englishis for this happy couple to sign the marriage certificate, and this union shall be -
Sunny? för det lyckliga paret att skriva under äktenskapslicensen, så blir äktenskapet...
EnglishAnd a family does not mean having a marriage certificate.
Och familj innebär inte att ha en vigselattest.
EnglishOnce back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
Efter semestern måste ni emellertid se till att få era officiella handlingar om civilstånd uppdaterade på basis av ert italienska vigselbevis.
EnglishShe included their marriage certificate in the application, but the Spanish authorities also asked for proof of hotel accommodation in Spain and sickness insurance before they would issue the visa.
Hon bifogade deras vigselbevis till sin visumansökan, men de spanska myndigheterna ville även ha bevis på hotellinkvartering i Spanien och sjukförsäkring för att utfärda ett visum.

Liknande översättningar för "marriage certificate" på svenska

marriage substantiv
certificate substantiv
to certificate verb
death certificate substantiv
birth certificate substantiv