EN

marking {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. utbildning
3. zoologi
marking

Användningsexempel för "marking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Jag ska till sist ta upp CE-märkningen och avskaffandet av nationell märkning.
EnglishThe third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
Den tredje och sista punkten jag önskar ta upp gäller märkningen av leksaker.
EnglishThis will result in a marking line running from the outside to the inside.
Detta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Vi behöver bättre information om ursprunget hos de produkter som vi köper.
EnglishWe have detailed legislation on the marking of goods produced in the European Union.
Vi har en utförlig lagstiftning för märkning av varor som tillverkats i EU.
EnglishI very much welcome the introduction of origin marking by the European Union.
skriftlig. - (DE) Jag ser mycket positivt på en ursprungsmärkning inom EU.
EnglishI would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
Jag vill betona behovet av mer CE-märkning, vilket är absolut nödvändigt.
English'made in' (origin marking) (motions for resolutions tabled): see Minutes
"made in" (ursprungsmärkning) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet>
Englishand (b) marking, registration and tracing of small arms and light weapons?
Kommer rådet att efterlysa en internationell konvention om vapenhandel?
EnglishFor example: will EC marking become compulsory in all European Union Member States?
Till exempel: blir CE-märkningen obligatorisk i alla medlemsstater i Europeiska unionen?
EnglishIt is important that it accept several proposals, particularly those on origin marking.
Det är viktigt att det godtar flera förslag, särskilt dem som rör ursprungsmärkning.
EnglishAnd the last step was taken May 1, 2004, marking the ending of the Yalta world order.
Det sista steget togs datumet den 1 maj 2004, som utgör slutet på Jaltas världsordning.
EnglishI agree with my colleagues that we should adopt the 2005 approach to origin marking.
Jag håller med mina kolleger om att vi borde anta 2005 års förslag om ursprungsmärkning.
EnglishWe shall be marking our support in a resolution to be voted tomorrow.
Vi skall visa vårt stöd i en resolution som kommer upp för omröstning i morgon.
EnglishSecondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.
För det andra har vi i sista stund kommit överens om hur vi ska stärka CE-märkningen.
EnglishThis area is used to define the marking dashes between the axis marks.
I det här området kan du definiera markeringsstreck mellan axelmarkeringarna.
EnglishIt is quite clear that clear marking is needed and that EU rules are needed for that.
Helt klart är att det behövs en tydlig märkning, och att det behövs EU-regler för detta.
EnglishCE marking is pointless if it is not based on genuine product safety.
CE-märkningen är meningslös om den inte bygger på en verklig produktsäkerhet.
EnglishProduct marking can contribute to a growth in exports from developing countries.
Produktmärkning kan bidra till ökad export från utvecklingsländer.
EnglishWhen a producer consciously uses the CE marking, he is saying that he abides by EU rules.
När en producent medvetet använder CE-märkningen säger han att han följer EU:s regler.

Synonymer (engelska) till "marking":

marking