"market place" - Svensk översättning

EN

"market place" på svenska

EN

market place {substantiv}

volume_up
market place (även: agora, marketplace, pitch)
More than ever, locations in all countries are facing global competition, and the world is becoming one market place.
Varje nationell lokalisering blir i dag mer än någonsin tidigare utsatt för global konkurrens, och världen blir till marknadsplats.
Specifically, since the transposition of the Directive in 1993, the internet has developed considerably and become an electronic market place.
Sedan direktivet införlivades 1993 har Internet utvecklats betydligt och blivit en elektronisk marknadsplats.
Fifthly, the grids are the central market place for the markets.
För det femte: Den främsta marknadsplatsen för marknaderna är näten.

Användningsexempel för "market place" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Konkurrensen inom Europeiska unionen och den internationella marknaden är mördande.
EnglishThe whole world in one place Market yourself to the public and make valuable contacts.
Hela världen på en plats Marknadsför dig mot allmänheten och knyt viktiga kontakter
EnglishAn antisocial market economy has no place in the profile of a European Union.
En asocial marknadsekonomi passar inte i profilen för en Europeisk union.
EnglishThe report signals this clear message to the market place very strongly.
Genom betänkandet skickar man mycket tydligt ut detta budskap till marknaden.
EnglishHealth, a sector that concerns us all, cannot be regarded as a profitable market-place.
Hälsovården, som är en sektor av allmänt intresse, får inte ses som en lukrativ marknad.
EnglishConsumer credit is a really important mechanism for bringing consumers into the market place.
Konsumentkredit är en mycket viktig mekanism för att föra in konsumenter på marknaden.
EnglishThe first edition of the consumer market scoreboard took place at the beginning of this year.
Den första upplagan av resultattavlan för konsumentmarknaden ägde rum i början av året.
EnglishWe need to ask ourselves today what the transatlantic market place should look like in 2020.
Vi måste i dag fråga oss själva hur den transatlantiska marknaden kan komma att se ut 2020.
EnglishWithout having to make a huge investment, firms now have a global market place.
Utan att behöva göra alltför stora investeringar får företagen tillgång till världen som handelsplats.
EnglishFifthly, the grids are the central market place for the markets.
För det femte: Den främsta marknadsplatsen för marknaderna är näten.
EnglishWe must be realistic about what is going on in the market-place and what consumers are buying now.
Vi måste ha en realistisk bild av vad som händer på marknaden och vad konsumenter köper nu.
EnglishYour intention now is to give the financial market pride of place.
Deras avsikt i dag är att ställa finansmarknaden i förgrunden.
EnglishWe have the new Transatlantic Market Place as a model.
Det finns en modell för den transatlantiska marknadsplatsen. Det är nytt.
EnglishWe will project our Europe 2020 objectives on the global market place, for example, through the G20.
Vi kommer att låta målen för Europa 2020 framträda på den globala marknaden, till exempel genom G20.
EnglishWhen we do that, we also have the market in place and then the development goes on by itself, step by step.
Gör vi det står även marknaden klar, och sedan kommer utvecklingen stegvis att gå av sig själv.
EnglishWe must find measures to put in place market-based incentives for airlines and airports.
Vi måste komma på åtgärder som gör det möjligt att införa marknadsbaserade incitament för flygbolag och flygplatser.
EnglishOn the consecrated ground of the market-place discipline is synonymous with deflation, and is not considered to be a third way.
På den heliga marknaden är disciplin synonym med deflation och ingen tredje väg.
EnglishKnowledge, in the broader sense, is our strongest factor of competitiveness in the global, fiercely competitive market place.
Ända sedan fjärde ramprogrammet har vi fått veta att en förenkling är på väg.
EnglishAt the same time, however, we demand that the reform of the organisation of the market be in place no later than in 2003.
Men samtidigt kräver vi att den reformerade marknadsordningen börjar gälla redan år 2003.
EnglishThanks to the effective single market now in place, EU enterprises can sell and buy goods all over the European Union.
Tack vare EU:s välfungerande inre marknad kan företag i EU sälja och köpa varor i hela unionen.

Synonymer (engelska) till "market place":

market place

Liknande översättningar för "market place" på svenska

market substantiv
place substantiv