"market-leading" - Svensk översättning

EN

"market-leading" på svenska

EN

market-leading {adjektiv}

volume_up
market-leading
Who can help you develop tomorrow's market leading products?
Vem kan hjälpa dig utveckla framtidens marknadsledande produkter?
Research and development has always been a highly prioritized area in order to maintain Axis’ market-leading position.
Forskning och utveckling har alltid varit ett högt prioriterat område för att bibehålla Axis marknadsledande position.
In the present climate we cannot afford to decrease EU food production and be less competitive in our market-leading potential.
I den nuvarande situationen har vi inte råd att minska EU:s livsmedelsproduktion och bli mindre konkurrenskraftiga i våra marknadsledande resurser.

Användningsexempel för "market-leading" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to think about the kind of collapse to which free-market policies are leading.
Vi måste tänka på det slags kollaps som den fria marknadens politik leder till.
EnglishThe changes to the market are hopefully leading in that direction.
Marknadsförändringarna leder förhoppningsvis i denna riktning.
EnglishWho can help you develop tomorrow's market leading products?
Vem kan hjälpa dig utveckla framtidens marknadsledande produkter?
EnglishIn the US, the leading media market, no more than half a dozen companies control the media market.
I Förenta staterna, den ledande mediamarknaden, kontrollerar endast ett halvt dussin företag hela marknaden.
EnglishMy second comment is that we are seeing a trend on the energy price market that is leading to energy poverty in Europe.
Min andra punkt är att vi ser en trend på energiprismarknaden som leder till energifattigdom i Europa.
EnglishResearch and development has always been a highly prioritized area in order to maintain Axis’ market-leading position.
Forskning och utveckling har alltid varit ett högt prioriterat område för att bibehålla Axis marknadsledande position.
EnglishBut it is in fact the convergence criteria and the policies of EMU and the single market that are leading to mass unemployment.
Men det är just kriterierna och politiken kring EMU och den inre marknaden som är ansvarig för massarbetslösheten.
EnglishParliament should therefore adopt a definition of vodka that would secure the reputation and leading market position of this spirit drink.
Parlamentet bör därför anta en definition av vodka som säkrar denna spritdrycks anseende och ledande marknadsposition.
EnglishI speak as the deputy coordinator of my Group on the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, which is leading on this text.
Jag talar i egenskap av vice samordnare för min grupp i utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden som anför denna text.
EnglishIn the present climate we cannot afford to decrease EU food production and be less competitive in our market-leading potential.
I den nuvarande situationen har vi inte råd att minska EU:s livsmedelsproduktion och bli mindre konkurrenskraftiga i våra marknadsledande resurser.
EnglishThe implementation of the single market is leading to a constant increase in mobility, especially in the transport of people and goods.
Det faktiska genomförandet av den inre marknaden innebär en ständigt ökad rörlighet, bl.a. när det gäller transporter av såväl personer som varor.
EnglishBecause of its more advanced stage in respect of the acquis, Croatia is also more integrated into the EU energy market and is leading a couple of projects.
Eftersom Kroatien kommit så långt beträffande regelverket är det också mer integrerat i EU:s energimarknad och leder några projekt.
EnglishI am quite sure that this might have a knock-on effect on the starch market, leading to additional pressure on the potato starch market.
Jag är säker på att detta skulle kunna utlösa en kedjereaktion på stärkelsemarknaden och leda till ytterligare tryck på marknaden för potatisstärkelse.
EnglishOracle has a conflict of interests because it sells the market-leading closed-source database, and MySQL is the most popular free and open source database.
Oracle har en intressekonflikt eftersom företaget säljer den marknadsledande stängda källkodsdatabasen, medan MySQL är den mest populära fria och öppna källkodsdatabasen.
EnglishIt points out that, whereas in certain markets the public service media is a leading market participant, it mostly suffers from inadequate funding and political pressure.
Vi påpekar likaså att public service-medier är ledande på vissa marknader men att de ofta saknar tillräcklig finansiering och utsätts för politiska påtryckningar.
EnglishIn Ireland we have known since Irish Ferries and before that the pre-eminence of the internal market was leading to situations where workers' rights are being undermined.
På Irland vet vi, efter Irish Ferries och även dessförinnan, att den inre marknadens företräde ger upphov till situationer där arbetstagarnas rättigheter undergrävs.

Liknande översättningar för "market-leading" på svenska

leading adjektiv
market substantiv
market value substantiv
market order substantiv
market town substantiv