"market economy" - Svensk översättning

EN

"market economy" på svenska

EN

market economy {substantiv}

volume_up
market economy
The same thing applies to changing a planned economy into a market economy
Detsamma gäller övergången från planekonomi till marknadsekonomi ".
It was already a market economy and it is therefore now in the negotiating process.
Det var redan en marknadsekonomi och befinner sig därför nu i förhandlingsprocessen.
It is the result of an open, unprotected market economy with free competition.
Det är resultatet av en öppen, oskyddad marknadsekonomi med fri konkurrens.

Användningsexempel för "market economy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Den före detta planekonomin har utvecklats till en effektiv marknadsekonomi.
EnglishIt must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
EU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
EnglishThe free market economy includes elements which lead to a better environment.
Den fria marknadsekonomin innehåller i sig element som leder till en bättre miljö.
EnglishThe Union's competition policy is vitally important in an open market economy.
skriftlig. (PT) Unionens konkurrenspolitik är livsviktig i en öppen marknadsekonomi.
EnglishIt is a market economy with clear boundaries and free trade that creates prosperity.
Det är en marknadsekonomi med tydliga ramar och frihandel som skapar välstånd.
EnglishThe Soviet planned economy has only partly been replaced by a normal market economy.
Den sovjetiska planekonomin har bara delvis ersatts av normal marknadsekonomi.
EnglishWe live in a globalised market economy, which only appears to support free competition.
Vi lever i en globaliserad marknadsekonomi som bara tycks stödja fri konkurrens.
EnglishIt was already a market economy and it is therefore now in the negotiating process.
Det var redan en marknadsekonomi och befinner sig därför nu i förhandlingsprocessen.
EnglishIt is the result of an open, unprotected market economy with free competition.
Det är resultatet av en öppen, oskyddad marknadsekonomi med fri konkurrens.
EnglishChina still has ten years to complete its transition to a market economy.
Kina har fortfarande tio år på sig att fullfölja övergången till marknadsekonomi.
EnglishTurkey has a functioning market economy capable of being competitive within the Union.
Turkiet har en fungerande marknadsekonomi som kan bli konkurrenskraftig i unionen.
English   The right of ownership is a fundamental prerequisite of the market economy.
   .–Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
EnglishWe European Socialists are in favour of a market economy with a social purpose.
Vi europeiska socialister är för en marknadsekonomi med sociala ändamål.
EnglishFluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.
Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.
EnglishThis is the only way we can develop our social market economy in Europe.
Det är det enda sättet som vi kan utveckla den sociala marknadsekonomin i Europa.
EnglishIndeed, Croatia can be considered as having a market economy that works.
Kroatien kan på ett sätt betraktas som ett land med en fungerande marknadsekonomi.
EnglishThis issue bears some relation to the consideration of Russia as a market economy.
Att Ryssland skall betraktas som en marknadsekonomi har en del att göra med denna fråga.
EnglishThis advertising ban opens up dangerous issues for our free market economy.
Genom detta reklamförbud möjliggörs farliga dimensioner för vår fria marknadsekonomi.
EnglishAn antisocial market economy has no place in the profile of a European Union.
En asocial marknadsekonomi passar inte i profilen för en Europeisk union.
EnglishThis combination of free-market economy and quality assurance is exactly what we need.
Denna kombination av marknadsekonomi och kvalitetsgarantier är precis vad vi behöver.

Synonymer (engelska) till "market economy":

market economy