"market based" - Svensk översättning

EN

"market based" på svenska

EN

market based {perfektparticip}

volume_up
market based
Now we are suggesting looking at another possibility, that of market-based instruments.
Nu föreslår vi ytterligare en möjlighet, nämligen marknadsbaserade styrmedel.
We need a mixture of legislative and market-based responses.
Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder.
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (

Användningsexempel för "market based" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTaxation really has no place in an EU Green Paper about market-based instruments.
Beskattning borde inte finnas med i en grönbok om marknadsbaserade styrmedel.
EnglishWill you save the forests by refusing the market-based mechanisms of REDD?
Räddar ni skogen genom att säga nej till marknadsbaserade mekanismer inom REDD?
EnglishNow we are suggesting looking at another possibility, that of market-based instruments.
Nu föreslår vi ytterligare en möjlighet, nämligen marknadsbaserade styrmedel.
EnglishPersonally I am tired of the talk of market-based instruments in environmental policy.
Personligen är jag trött på pratet om marknadsstyrning av miljöpolitiken.
EnglishGreen Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (
EnglishThe concept of the internal market must be based on this principle.
Det är denna princip som måste ligga till grund för idén om den inre marknaden.
EnglishMr Prodi, you refuse to distinguish between the market-based Europe and the social Europe.
Ni vägrar, herr Prodi, att ställa marknadens Europa i motsats till ett socialt Europa.
EnglishThis is an economic, market-based control mechanism against rampant political decisions.
Det är en ekonomisk, marknadsbaserad kontrollmekanism mot okontrollerade politiska beslut.
EnglishThe single market is based on the premise of a fair marketing environment.
Den inre marknaden bygger på premissen med en rättvis marknadsmiljö.
EnglishWe suspect a potential market foreclosure based on prices alone.
Vi misstänker en potentiell utestängning från marknaden endast baserat på priserna.
EnglishWe need a mixture of legislative and market-based responses.
Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder.
EnglishWe feel more focus should be given to market-based environmental protection incentives.
Vi menar att man bör fokusera mer på marknadsbaserade stimulansåtgärder för att skydda miljön.
EnglishPricing must be free and market-based and not publicly regulated.
Prissättningen ska vara fri och marknadsbaserad, inte samhällsreglerad.
EnglishMarket-based instruments must be given more scope in the post-Kyoto system.
För det fjärde måste marknadsbaserade instrument få större räckvidd i det nya systemet efter Kyoto.
EnglishFor example, on market-based instruments, we are examining a range of possible options.
När det gäller marknadsbaserade styrmedel undersöker vi exempelvis de alternativ som står till buds.
EnglishDairy farmers are therefore demanding a volume-based market policy.
Mjölkproducenterna kräver därför en volymbaserad marknadspolitik.
EnglishGreen Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (debate)
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (debatt)
EnglishThe mere fact that an instrument influences sections of the market does not make it market-based.
Det enkla faktum att ett styrmedel påverkar delar av marknaden gör det inte marknadsbaserat.
EnglishThe first and the main victims of this miserable market- and competitiveness-based policy are women.
Kvinnorna är de första och främsta offren för marknadens och konkurrensens hjärtlösa politik.
EnglishAs regards the implementation of the market-based instruments, we must be guided by certain principles.
Beträffande förverkligande av de marknadsbaserade styrmedlen måste vi följa vissa principer.

Liknande översättningar för "market based" på svenska

based adjektiv
market substantiv
market value substantiv
market order substantiv
achievement based substantiv