"market area" - Svensk översättning

EN

"market area" på svenska

EN

market area {substantiv}

volume_up
market area (även: area of sale)

Användningsexempel för "market area" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishProgress towards a common market in the area of security and defence has been achieved.
Vi har gjort framsteg mot en gemensam marknad inom säkerhets- och försvarsområdet.
EnglishFirstly, we must finally achieve a single market in this area.
För det första, att man äntligen förverkligar den inre marknaden på detta område.
EnglishThis is a labour market area that is devastated by unemployment.
Detta är ett arbetsmarknadsområde som förstörs av arbetslösheten.
EnglishAt the moment we want to create a great Union market, a great area of freedom, security and justice.
Just nu vill vi skapa en stor EU-marknad, ett stort område för frihet, säkerhet och rättvisa.
EnglishAs the international roaming problem has shown, we do not yet have an internal market in this area.
Som problemet med internationell roaming har visat har vi ännu ingen inre marknad på detta område.
EnglishIf we do not effectively prevent crime there cannot even be a real Single Market or Schengen area.
Utan effektiv brottsförebyggande verksamhet är en verklig inre marknad eller Schengenområdet omöjliga.
EnglishI think that there is a job for this Parliament, to implement the internal market in this area, too.
Jag tror att parlamentet här har till uppgift att verkställa den inre marknaden även på detta område.
EnglishThe European Union will only succeed in the global food market in the area of high-quality produce.
Bara med högklassiga produkter kan Europeiska unionen ha framgångar på den globala livsmedelsmarknaden.
EnglishThe Commission remains committed to strengthening the internal market in the area of pension funds.
Kommissionen är fortfarande fast besluten att stärka den inre marknaden inom området för pensionsfonder.
EnglishWhen was the last time a pharmacist shot another pharmacist to control the drugs market in his area?
När hände det senast att en apotekare sköt en annan apotekare för att kontrollera drogmarknaden i sitt område?
EnglishIt is the start of a common energy market, in this area also, as well as the free movement of knowledge.
Det är startskottet på en gemensam energimarknad, även på det här området, liksom fri rörlighet för kunskap.
EnglishThe whole internal market area has fallen into place.
Hela inremarknadsområdet har fallit på plats.
EnglishThe development of a regional energy market is another area of interest for the countries bordering the Danube.
Utvecklingen av en regional energimarknad är en annan intressant fråga för de länder som knyts samman av Donau.
EnglishSo it is felt that the European Union has failed to bring about a single market in the whole area of insurance.
Så man känner att Europeiska unionen har misslyckats med att skapa en inre marknad inom hela försäkringsområdet.
EnglishSo it is felt that the European Union has failed to bring about a single market in the whole area of insurance.
Så man känner att Europeiska unionen har misslyckats med att skapa en inre marknad inom hela försäkringsområdet .
EnglishIt is also the world's largest single market area.
EU har också världens största inre marknad.
EnglishAn energy market is a new area of EU policy.
En energimarknad innebär en ny era av EU-politik.
EnglishYou must know that every transition period, irrespective of whom it benefits, suspends the internal market for that area.
Ni måste veta att varje övergångsfrist, med vem den än avtalas, upphäver den inre marknaden för detta område.
EnglishThis report is important in terms of extending the Single Market to the area of cross-border pre-financing.
Detta betänkande är viktigt när det gäller att utvidga den inre marknaden till att omfatta gränsöverskridande förfinansiering.
EnglishMoreover, the aviation agreement is good for the internal market, which is an area that we safeguard and that we want to develop.
Luftfartsavtalet är dessutom positivt för den inre marknaden, ett område som vi värnar och vill utveckla.

Liknande översättningar för "market area" på svenska

area substantiv
market substantiv