"to mark off" - Svensk översättning

EN

"to mark off" på svenska

EN

to mark off {verb}

volume_up
1. allmänt
to mark off (även: to mark)
2. "list"
to mark off

Användningsexempel för "to mark off" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe sections in text documents mark off blocks of text for special purposes.
Områdena i textdokument används till att markera textavsnitt för speciella ändamål.
EnglishYou see, you were too quick off the mark again, but I know what I am saying.
Ni förstår, ni var för snabb i starten igen, men jag vet vad jag talar om.
EnglishIf that is the case then this office is, to put it inelegantly, completely off the mark.
Om detta stämmer så är denna byrå, plumpt uttryckt, alldeles fel ute.
EnglishThis means that when they try to apply for degrees that have a high cut-off mark, they remain outside the system.
Det innebär att de hamnar utanför systemet när de försöker komma in på program som kräver höga betyg.
EnglishUnfortunately, the Commission does not appear to be on this track, and the Atkins report is even further off the mark.
Kommissionen verkar tyvärr inte vara på denna linje och betänkandet av Atkins verkar ännu värre.
EnglishThus press reports of an EU-diplomatic challenge to the United States were way off the mark.
Pressuppgifter om en diplomatisk utmaning från EU:s sida gentemot Förenta staterna var följaktligen helt gripna ur luften.
EnglishThus press reports of an EU-diplomatic challenge to the United States were way off the mark.
Pressuppgifter om en diplomatisk utmaning från EU: s sida gentemot Förenta staterna var följaktligen helt gripna ur luften.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Council has been too quick off the mark.
EnglishThanks to its Presidency, the Union has been more effective and quicker off the mark than Washington.
Tack vare sitt ordförandeskap har EU agerat effektivare och snabbare än Washington. Allt detta är positivt, men det finns frågor kvar.
EnglishThe Commission has in fact been too quick off the mark with its proposal on the complete unbundling of ownership rights.
Kommissionen har i själva verket gått händelserna i förväg med sitt förslag om en fullständig uppdelning av ägandet.
EnglishMr President, a year ago in Haiti there was a feeling that the EU was slow off the mark in disaster and humanitarian relief.
(EN) Herr talman! För ett år sedan i Haiti framstod EU som trögt i sin katastrofhjälp och sitt humanitära bistånd.
EnglishWhy is it that EU governments are so quick off the mark when it comes to pushing through economic reforms but so hesitant when it comes to political rights?
Stadgan skulle vara just det instrument som formar Europas själ och bidrar till en gemensam identitet.
EnglishHowever it did slightly go off the mark, because the question related specifically to the opportunities for secondchance education.
Han hamnade dock en aning vid sidan av målet, eftersom frågan uttryckligen gällde möjligheten till utbildning för en andra chans.
EnglishWhy is it that EU governments are so quick off the mark when it comes to pushing through economic reforms but so hesitant when it comes to political rights?
Varför är EU:s regeringar så snabba att föra fram ekonomiska reformer, och så avvaktande när det gäller politiska rättigheter?
EnglishI know the actual starting point is when the next question is announced, and I understand that people get a bit edgy, but please do not be too quick off the mark.
Jag vet att det är dags att tillkännage nästa fråga och förstår att det skapar en viss oro, men var snälla och gå inte händelserna i förväg.
English   We did notice, Mr Posselt, but two other Members were even quicker off the mark than you were, and, as I can allow only two questions, I gave the floor to them.
   – Vi såg er, herr Posselt, men två andra ledamöter var snabbare än er och eftersom jag bara kan tillåta två frågor gav jag ordet till dem.
EnglishI can remember how, in 1998, it was prophesied that Europe’s oil sector would collapse; yet it ended up being quicker off the mark than the timescale we had proposed.
Jag kommer ihåg hur man 1998 förutspådde att oljebranschen i Europa skulle kollapsa, men ändå kom den igång snabbare än vår föreslagna tidtabell.
EnglishMy group has reached the conclusion that it is important for the EU to be quick off the mark, efficient and generous, whenever that is useful and needed politically speaking.
Min grupps slutsats är att det är viktigt att EU är snabbt och effektivt och frikostigt då detta är politiskt meningsfullt och nödvändigt.
EnglishI can remember how, in 1998, it was prophesied that Europe’ s oil sector would collapse; yet it ended up being quicker off the mark than the timescale we had proposed.
Jag är något försiktigare när det gäller att utvidga detta till järnvägar och fartyg, där jag är säker på att det fortfarande finns en del öppna frågor.
EnglishIf we had been a little quicker off the mark, the present directive would have been on the table - signed, sealed and delivered - long before the so-called Gothenburg Protocol.
Hade vi varit lite snabbare i vändningarna, hade detta direktiv legat på bordet, klappat och klart, långt före det så kallade Göteborgsprotokollet.

Liknande översättningar för "to mark off" på svenska

mark substantiv
off preposition