"mark of origin" - Svensk översättning

EN

"mark of origin" på svenska

EN

mark of origin {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "mark of origin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe believe that the mark of origin remains the most important of the possible measures.
Vi tror att ursprungsmärkningen fortfarande är den viktigaste av de tänkbara åtgärderna.
EnglishIt has been shown particularly in Germany that a mark of origin plays a central role in regaining consumer confidence.
Just i Tyskland har det visat sig att ursprungsmärkningen spelar en central roll för återvinnandet av konsumentförtroendet.
EnglishUnfortunately, however, the same group was unable to issue guidelines on the mark of origin because of internal differences of opinion.
En öppen internationell handel är också en nyckelfaktor när det gäller konkurrenskraften för ekonomin som helhet.
EnglishUnfortunately, however, the same group was unable to issue guidelines on the mark of origin because of internal differences of opinion.
På grund av olika interna uppfattningar var gruppen tyvärr oförmögen att ta fram några riktlinjer om ursprungsmärkning.
EnglishI realise that the globalisation of trade will require the standardisation of other products and an agreement on the European mark of origin.
Jag inser att globaliseringen av handeln kommer att kräva att andra produkter standardiseras och ett avtal om den europeiska ursprungsmärkningen.
EnglishThirdly: the introduction of a non-EU mark of origin, which will also apply to products that are only partially manufactured in third countries.
För det sjätte och sista är det viktigt att begära att Kina skall följa internationella bestämmelser om skydd för arbetstagare och mänskliga rättigheter.
EnglishThe Textile High Level Group was unable to reach a conclusion in its June 2004 report on the 'Made in the European Union' mark of origin.
Högnivågruppen för textilier och konfektion kunde i sin rapport från juni 2004 inte komma fram till någon slutsats beträffande ursprungsbeteckningen ”Made in the European Union”.
EnglishThirdly: the introduction of a non-EU mark of origin, which will also apply to products that are only partially manufactured in third countries.
För de tredje: En ursprungsmärkning av varor som inte är tillverkade i EU, vilken även skulle gälla för produkter som endast delvis är tillverkade i tredjeländer, bör införas.

Liknande översättningar för "mark of origin" på svenska

origin substantiv
of preposition
mark substantiv