"marital status" - Svensk översättning

EN

"marital status" på svenska

EN

marital status {substantiv}

volume_up
marital status (även: civil status)
What possible relevance is people's marital status to the EU?
Vilken relevans kan möjligtvis folks civilstånd ha för EU?
The Liberal Party has always pushed for everyone, regardless of sexual orientation or marital status, to be able to apply for adoption.
Folkpartiet liberalerna har alltid drivit frågan om att alla, oavsett sexuell läggning eller civilstånd, skall kunna ansöka om adoption.

Användningsexempel för "marital status" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat possible relevance is people's marital status to the EU?
Vilken relevans kan möjligtvis folks civilstånd ha för EU?
EnglishClearly any information concerning the marital status of a Head of State should be in the public domain.
Självfallet bör uppgifter som gäller ett statsöverhuvuds äktenskapliga situation vara offentliga.
Englishmatters of marital or family status
frågor som rör civilstånd eller familjerättslig ställning
EnglishMy marital status is ___________.
EnglishThe Liberal Party has always pushed for everyone, regardless of sexual orientation or marital status, to be able to apply for adoption.
Folkpartiet liberalerna har alltid drivit frågan om att alla, oavsett sexuell läggning eller civilstånd, skall kunna ansöka om adoption.
EnglishOnce back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
Efter semestern måste ni emellertid se till att få era officiella handlingar om civilstånd uppdaterade på basis av ert italienska vigselbevis.
EnglishI think it is vital that we have a framework to prevent exploitation of people because of their religion, age, disability, education or marital status.
Jag anser att det är avgörande att vi har ett ramverk för att förhindra att människor utnyttjas på grund av religion, ålder, funktionshinder, utbildning eller civilstånd.
EnglishIf this persists it is the view of many of us that we shall see cases brought before the European Court concerning the lack of mutual recognition of marital status for same-sex couples.
Om problemet kvarstår tror många av oss att vi kommer att få se mål i EG-domstolen rörande bristen på ömsesidigt erkännande av civilstånd när det gäller par där båda är av samma kön.

Liknande översättningar för "marital status" på svenska

marital adjektiv
status substantiv
immigration status substantiv
civil status substantiv
health status substantiv
environmental status substantiv
legal status substantiv
refugee status substantiv
to check status verb