"marital" - Svensk översättning

EN

"marital" på svenska

EN

marital {adjektiv}

volume_up
His wife at home must be blind if she cannot see that there is quite some activity outside the marital home.
Hans fru hemma måste vara blind om hon inte kan se att det pågår en hel del utanför det äktenskapliga boet.
In a proactive approach, marital fidelity and celibacy are essential elements to be stressed when giving information.
Inom ramen för ett framåtblickande tillvägagångssätt är den äktenskapliga troheten och avhållsamhet oumbärliga komponenter i upplysningen.

Användningsexempel för "marital" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA view which makes no distinction between marital and entrepreneurial coexistence.
En uppfattning som inte gör någon skillnad mellan samlivet i äktenskapet och i företaget.
EnglishOf course we are opposed to marital violence, who would not be?
Det är klart att vi är motståndare till våld inom äktenskapet, vem är inte det?
EnglishAs far as Latvia is concerned, marital rape simply does not exist.
När det gäller Lettland finns helt enkelt inte våldtäkt inom äktenskapet.
EnglishWhat possible relevance is people's marital status to the EU?
Vilken relevans kan möjligtvis folks civilstånd ha för EU?
EnglishClearly any information concerning the marital status of a Head of State should be in the public domain.
Självfallet bör uppgifter som gäller ett statsöverhuvuds äktenskapliga situation vara offentliga.
EnglishHis wife at home must be blind if she cannot see that there is quite some activity outside the marital home.
Hans fru hemma måste vara blind om hon inte kan se att det pågår en hel del utanför det äktenskapliga boet.
EnglishWhy is there no access to justice for victims of cross-border crime or cross-border marital breakdown?
Varför finns inte tillgång till rättvisa för offer för gränsöverskridande brott eller gränsöverskridande skilsmässor?
Englishmatters of marital or family status
frågor som rör civilstånd eller familjerättslig ställning
EnglishThe problems faced by Roma women are particularly striking, for example, in relation to marital violence or unwanted pregnancies.
Romska kvinnors problem är särskilt påfallande, exempelvis när det gäller våld inom äktenskapet och oönskade graviditeter.
EnglishWhat, for example, is the cost of a long-hours culture in terms of damage to family life, damage to children and marital dysfunction?
Vilken är exempelvis kostnaden för en kultur med långa arbetsdagar vad gäller skador på familjeliv, barn och äktenskap?
EnglishIf the marriage ends in divorce, then under § 81 of the Marriage Act, the marital property and marital savings are divided up.
Vid skilsmässa delas den " äktenskapliga bruksförmögenheten" (Gebrauchsvermögen) och besparingarna enligt § 81 i äktenskapslagen.
EnglishIn a proactive approach, marital fidelity and celibacy are essential elements to be stressed when giving information.
Inom ramen för ett framåtblickande tillvägagångssätt är den äktenskapliga troheten och avhållsamhet oumbärliga komponenter i upplysningen.
EnglishMy marital status is ___________.
EnglishThe Liberal Party has always pushed for everyone, regardless of sexual orientation or marital status, to be able to apply for adoption.
Folkpartiet liberalerna har alltid drivit frågan om att alla, oavsett sexuell läggning eller civilstånd, skall kunna ansöka om adoption.
EnglishThere is also the question of the marital versus non-marital family and whether there are equal rights for children in both of these situations.
Sedan har vi också frågan om den gifta familjen kontra den ogifta familjen och om barn i båda dessa situationer har lika rättigheter.
EnglishThe promises made at the Summit are in danger of being just as short-lived as the marital commitments contracted by King Henry VIII in the very same palace.
De löften som gavs under toppmötet riskerar att vara precis så kortlivade som de äktenskapslöften kung Henrik VIII avgav i samma palats.
EnglishOnce back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
Efter semestern måste ni emellertid se till att få era officiella handlingar om civilstånd uppdaterade på basis av ert italienska vigselbevis.
EnglishThis Shia family law allows marital rape, approves child marriage and bans wives from stepping outside their homes without their husbands' permission.
Den shiitiska familjelagstiftningen tillåter våldtäkt inom äktenskapet, barnäktenskap och förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sina mäns tillåtelse.
EnglishIt follows that, in 2008, 156 women died from injuries inflicted by their spouse in France, where almost one in ten women is a victim of marital violence.
2008 avled 156 kvinnor i Frankrike till följd av skador som deras makar åsamkat dem. Nästan var tionde kvinna är offer för hustrumisshandel i Frankrike.

Synonymer (engelska) till "marital":

marital