"Maria" - Svensk översättning

EN

"Maria" på svenska

SV
SV

"Maria" på engelska

EN
EN

Maria {egennamn}

volume_up
Maria
Governor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
It is a sentence spoken by the Spanish Prime Minister José María Aznar in 1998.
Det yttrades 1998 av Spaniens dåvarande premiärminister José María Aznar.
Why was the Maria S not taken out of service by its classification society?
Varför togs inte Maria S ur trafik av sitt klassificeringssällskap?
SV

Maria {egennamn}

volume_up
Maria
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
Governor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Det yttrades 1998 av Spaniens dåvarande premiärminister José María Aznar.
It is a sentence spoken by the Spanish Prime Minister José María Aznar in 1998.
Varför togs inte Maria S ur trafik av sitt klassificeringssällskap?
Why was the Maria S not taken out of service by its classification society?

Användningsexempel för "Maria" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGovernor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
EnglishEsmail Salehi-Sangari, Anne Engström, Maria Ek Styvén & Åsa Wallström (2012).
Esmail Salehi-Sangari, Anne Engström, Maria Ek Styvén & Åsa Wallström (2012).
EnglishÅsa Wallström, Anne Engström, Maria Ek Styvén & Esmail Salehi-Sangari (2011).
Åsa Wallström, Anne Engström, Maria Ek Styvén & Esmail Salehi-Sangari (2011).
EnglishMaria Ek Styvén, Åsa Wallström, Anne Engström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
Maria Ek Styvén, Åsa Wallström, Anne Engström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
EnglishAnne Engström, Maria Ek Styvén, Åsa Wallström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
Anne Engström, Maria Ek Styvén, Åsa Wallström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
EnglishMaria Ek Styvén, Åsa Wallström, Anne Engström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
Maria Ek Styvén, Åsa Wallström, Anne Engström & Esmail Salehi-Sangari (2011).
EnglishÅsa Wallström, Anne Engström, Esmail Salehi-Sangari & Maria Ek Styvén (2009).
Åsa Wallström, Anne Engström, Esmail Salehi-Sangari & Maria Ek Styvén (2009).
EnglishIt is a sentence spoken by the Spanish Prime Minister José María Aznar in 1998.
Det yttrades 1998 av Spaniens dåvarande premiärminister José María Aznar.
EnglishHowever, I want to focus on the excellent report that Maria Martens has produced.
Jag vill emellertid fokusera på det utmärkta betänkande som Maria Martens har utarbetat.
EnglishAnna-Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Ana Maria Gomes frågade om gripandet av motståndsaktivisten Bertukan nyligen.
EnglishThe new Commission takes office with Franco Maria Malfatti as its president.
Den nya kommissionen, under ordförande Franco Maria Malfatti, tillträder.
EnglishAll forward movements have setbacks, writes Maria Sveland in her new book.
Alla framåtrörelser har bakslag, skriver Maria Sveland i sin nya bok om feministhatet.
EnglishMaria from Spain spends a lot of time chatting with friends on the internet.
Maria från Spanien sitter ofta och chattar med sina kompisar på nätet.
EnglishMr President, I voted in favour of Maria Petre's report on ensuring food quality.
Herr talman! Jag röstade för Maria Petres betänkande om att garantera kvaliteten på livsmedel.
EnglishIt's easy to get to us and the doors are always open, says Maria Krantz.
Det är enkelt att komma till oss och dörrarna står alltid öppna, berättar Maria Krantz.
English– B5-0437/03 tabled by Hannes Swoboda and Maria Carrilho, on behalf of the PSE Group;
– B5-0437/2003 av Hannes Swoboda och Maria Carrilho för PSE-gruppen,
EnglishWhy was the Maria S not taken out of service by its classification society?
Varför togs inte Maria S ur trafik av sitt klassificeringssällskap?
EnglishMaria Ek Styvén, assistant professor in industrial marketing
Fil.dr Maria Ek Styvén, forskare och universitetslektor i industriell marknadsföring
EnglishI also owe an enormous debt of gratitude to Mrs Maria Berger, who preceded me as rapporteur.
Jag står också i stor tacksamhetsskuld till Maria Berger, som var föredragande före mig.
EnglishThe missing names are those of Danuta Teresa Szpila and Alina Maria Bryk.
De utelämnade namnen är Danuta Teresa Szpila och Alina Maria Bryk.

Synonymer (engelska) till "Maria":

Maria
Ave Maria
English