"marginal cost" - Svensk översättning

EN

"marginal cost" på svenska

EN

marginal cost {substantiv}

volume_up
marginal cost

Användningsexempel för "marginal cost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhere the marginal cost charges are concerned, I also think this is a good conciliation.
När det gäller marginalkostnadsavgifterna tycker jag att det är en bra förlikning.
EnglishThe marginal social cost comprises the average variable infrastructure costs plus the external costs.
Den sociala marginalkostnaden är lika med de genomsnittliga rörliga kostnaderna för infrastrukturen plus de externa kostnaderna.
EnglishThis additional information must, moreover, be made available at marginal cost.
Och den kompletterande informationen måste bli tillgänglig mot tillkommande kostnader, först då arbetar vi progressivt, framåtsträvande.
EnglishNow some language freak has changed this into 'on the basis of marginal social cost', which conveys an entirely different message.
Nu har någon språkentusiast kommit och ändrat detta till " ... på grund av de sociala gränskostnaderna" , alltså en annan lydelse.
EnglishNow some language freak has changed this into 'on the basis of marginal social cost ', which conveys an entirely different message.
Nu har någon språkentusiast kommit och ändrat detta till "... på grund av de sociala gränskostnaderna ", alltså en annan lydelse.
EnglishThat way, every company, through taxation, will be looking at a maximum price that is the equivalent of the marginal cost to society.
På så vis kommer varje företag, genom beskattning, att betala ett maximalt pris som motsvarar den marginella kostnaden för samhället.
EnglishCharges are to be levied on the same basis in every Member State, namely on the basis of so-called marginal social cost.
I alla medlemsstater skall uppbörden av avgifterna ske enligt samma princip, detta så att de beräknas med hänsyn till den s.k. sociala marginalkostnaden.
EnglishPublic information must therefore be made available to the citizens free of charge or at marginal cost for reproduction and distribution.
Handlingar från den offentliga sektorn bör alltså avgiftsfritt ställas till förfogande för medborgarna, eller mot tillkommande kostnader för reproduktion och distribution.
EnglishIt is essential to take the external costs of traffic into account so that with any road toll imposed the marginal cost matches the ceiling amount charged.
Det är viktigt att beakta trafikens externa kostnader, så att marginalkostnaden anpassas efter det uttagna tröskelbeloppet, oavsett vilken vägtull som gäller.
EnglishIt is essential to take the external costs of traffic into account so that with any road toll imposed the marginal cost matches the ceiling amount charged.
På det sättet skulle trafiken inte behöva betala den nuvarande externa kostnaden, utan en kostnad som baseras på en ny balanserad vägtull som återspeglar själva trafikvolymen.
EnglishIn the United States we have already seen that this can be done exceptionally well by stimulating re-use, by making this information available at marginal cost.
I Förenta staterna har vi redan sett att det fungerar utmärkt genom att stimulera vidareutnyttjande, genom att ställa denna information till förfogande mot tillkommande kostnader.

Synonymer (engelska) till "marginal cost":

marginal cost

Liknande översättningar för "marginal cost" på svenska

cost substantiv
Swedish
operating cost substantiv
to cost verb
prime cost substantiv
incremental cost substantiv
total cost substantiv
at cost adverb
inventory carrying cost substantiv
Swedish
life cycle cost substantiv
overhead cost substantiv
Swedish
free of cost adjektiv
production cost substantiv
value at cost substantiv
at any cost adverb
fixed cost substantiv