"marble" - Svensk översättning

EN

"marble" på svenska

volume_up
marble {substantiv}
EN

marble {substantiv}

volume_up
1. allmänt
marble
And if you keep using it, skin like living marble.
Men fortsätter man att använda det, blir huden som marmor.
The Integrated Guidelines are apparently carved in Portuguese marble and cannot be altered, as far as President Barroso is concerned.
De integrerade riktlinjerna är uppenbarligen huggna i portugisisk marmor och får vad ordförande Barroso anbelangar inte ändras.
As we used to hear from France - which is now under a conservative government - the Stability Pact is not graven on marble.
Stabilitetspakten är i själva verket - som vi nu hörde från det konservativt styrda Frankrike - inte utmejslad ur marmor.
2. "ball"
marble (även: ball, bulb, bump, den, globe, knob, lair, pellet, shot)
Another idea that really fascinated me as a child was that an entire galaxy could be contained within a single marble.
En annan idé som fascinerade mig som barn var att en hel galax kunde finnas inuti en enda kula.
And so over here, each book and each world becomes a little marble that I drag in to this magical device within the device.
Så här borta, varje bok och varje värld blir till en liten kula som jag drar in till den här magiska manicken inuti enheten.

Användningsexempel för "marble" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd if you keep using it, skin like living marble.
Men fortsätter man att använda det, blir huden som marmor.
EnglishAnother idea that really fascinated me as a child was that an entire galaxy could be contained within a single marble.
En annan idé som fascinerade mig som barn var att en hel galax kunde finnas inuti en enda kula.
EnglishI picked it up outside of Marble Falls, Texas.
Jag plockade upp den utanför Marble Falls i Texas.
EnglishAdmiration for the beauty of a marble image.
EnglishAs we used to hear from France - which is now under a conservative government - the Stability Pact is not graven on marble.
Stabilitetspakten är i själva verket - som vi nu hörde från det konservativt styrda Frankrike - inte utmejslad ur marmor.
EnglishA marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.
En marmorstaty kan vinka åt oss; atomerna som utgör dess kristallinska struktur vibrerar redan fram och tillbaka.
EnglishAnd so over here, each book and each world becomes a little marble that I drag in to this magical device within the device.
Så här borta, varje bok och varje värld blir till en liten kula som jag drar in till den här magiska manicken inuti enheten.
EnglishThe Integrated Guidelines are apparently carved in Portuguese marble and cannot be altered, as far as President Barroso is concerned.
De integrerade riktlinjerna är uppenbarligen huggna i portugisisk marmor och får vad ordförande Barroso anbelangar inte ändras.
EnglishOh, hello, marble bathtub.
EnglishIt was said of the Emperor Augustus of Rome – another Italian with a European destiny – that he inherited a city of brick and left behind a city of marble.
Den romerske kejsaren Augustus – ännu en italienare med ett europeiskt öde – har sagt att han mottog en stad i tegel och efterlämnade en i marmor.
EnglishDespite this changing context, President Barroso clings to the existing integrated guidelines as though they were engraved in Portuguese marble.
Trots alla dessa förändringar klamrar sig ordförande José Manuel Barroso fast vid de befintliga integrerade riktlinjerna som om de vore inristade i portugisisk marmor.
EnglishMy proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.
Mitt förslag i kväll är att vi bör låta pressfriheten ingå i Barcelonaprocessen som ett oeftergivligt villkor för våra partnerskapsavtal.
EnglishMy proposal this evening is that we should engrave the freedom of the press into the marble of the Barcelona Process as an indispensable condition of our partnership agreements.
Tyvärr fruktar jag i dag att det geopolitiska regionala scenariot i Mellanöstern och Medelhavsområdet över huvud taget inte är gynnsamt för genomförandet av Europa – Medelhavssamarbetet.