EN

mapping {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. näringsliv
See which other Google mapping tools are available for mapping your area:
Visa andra verktyg från Google som är tillgängliga för kartläggning i ditt område:
The cooperation includes exchange of information and mapping of munitions dump sites.
Samarbetet innefattar informationsutbyte och kartläggning av avstjälpningsplatser för krigsmaterial.
“We’re starting by mapping what’s underground here in Linköping, both connected and disconnected.
Vi börjar med en kartläggning av vad som finns i marken, i- och urkopplat, här i Linköping.

Användningsexempel för "mapping" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.
När vi planerar vår nya energistrategi måste vi ha några utmaningar i minnet.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
När jag går igenom det i mitt lab den här röda skalan visar allt som är obegripligt.
EnglishSee which other Google mapping tools are available for mapping your area:
Visa andra verktyg från Google som är tillgängliga för kartläggning i ditt område:
EnglishThe problem, however, is that mapping human social networks is not always possible.
Men problemet är dock, att mappande av mänskliga sociala nätverk inte alltid är möjligt.
EnglishMapping of Surfaces "roughness and tribological characteristics and surface database.
Mapping of surfaces’ roughness and tribological characteristics and surface database.
EnglishAnd again, you can think of this as almost mapping our interstate highways, if you will.
Ni kan tänka er detta ungefär som att göra en karta över våra landsvägar.
EnglishVan Zan's trying to take it on, Quinn, using some kind of 3- d mapping device.
Van Zan försöker ta den, Quinn, med hjälp av nån sorts 3- D karta.
EnglishThe cooperation includes exchange of information and mapping of munitions dump sites.
Samarbetet innefattar informationsutbyte och kartläggning av avstjälpningsplatser för krigsmaterial.
EnglishSo, as we speak, people are mapping the world in these 170 countries.
Just nu skapar användare kartor av världen i de här 170 länderna.
English“We’re starting by mapping what’s underground here in Linköping, both connected and disconnected.
Vi börjar med en kartläggning av vad som finns i marken, i- och urkopplat, här i Linköping.
EnglishLantmäteriet - the Swedish mapping, cadastral and land registration authority.
Här hittar du information om geografi och fastigheter.
EnglishChildren must indeed be considered key figures in the mapping out of the course of their own development.
Barn måste ju betraktas som nyckelfigurer vid utstakandet av deras egen utveckling.
EnglishHow much more effective that will be when the EU has control of national mapping services.
Så mycket mer effektivt det kommer att bli när EU har kontroll över de nationella lantmäteriorganen.
EnglishThe next step is mapping imminent flooding in the context of intermediate and extreme scenarios.
Nästa steg är att kartlägga de överhängande riskerna för medelsvåra och extrema översvämningar.
EnglishMy farmers in Northern Ireland are facing a reduction of EUR 60 million because of mapping.
Mina jordbrukare i Nordirland står inför en minskning med 60 miljoner euro på grund av kartläggning.
EnglishThe Commission was also asked several times to draw up Community guidelines for risk mapping.
Kommissionen uppmanades också flera gånger att utarbeta gemenskapsriktlinjer för att kartlägga riskerna.
EnglishHence, once again, my urgent plea for involving the Agency, but also for mapping out a sound strategy.
Därför yrkar vi med kraft på att byrån skall inkopplas, men också på att det utarbetas en bra strategi.
EnglishSo, how can we figure out who the central people are in a network without actually mapping the network?
Så, hur kan vi klura ut vilka dessa centrala människor är i ett nätverk utan att verkligen mappa upp nätverket?
EnglishThe field includes the mapping of molecular neural pathways between the brain and the peripheral nervous system.
Området innefattar kartläggning av molekylära signalvägar mellan hjärnan och det perifera nervsystemet.
EnglishA report on this issue was recently published under the title 'Mapping the maze: getting more women to the top in research'.
Nyligen publicerades rapporten ”Mapping the maze: getting more women to the top in research”.

"mapping the genome" på svenska

mapping the genome
Swedish
  • kartlägga genomet
  • kartläggning av genomet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.