"manufactured goods" - Svensk översättning

EN

"manufactured goods" på svenska

EN

manufactured goods {pluralis}

volume_up
1. näringsliv
manufactured goods
One example will suffice: for how long will we continue to discuss Europe's protectionist trade policies which are restricting the manufactured goods markets and the agricultural products market too?
Ett typiskt exempel: När skall vi börja ifrågasätta Europas protektionistiska politik på det kommersiella området när det gäller industriprodukter, men även när det gäller jordbruksprodukter?

Användningsexempel för "manufactured goods" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor that reason, they have to have better access to our market for their industrial manufactured goods and agricultural produce.
Det innebär att de måste få större tillgång till industri- och jordbruksprodukterna på vår marknad.
EnglishThe EU is the world's biggest exporter of manufactured goods and services, and it is the biggest import market for over 100 countries.
EU är världens största exportör av varor och tjänster, och den största importmarknaden för över 100 länder.
EnglishMany industries in Malta which export a wide variety of semi-manufactured goods are owned by British, French, German and Italian companies.
Många industrier på Malta som exporterar en stor mängd halvfabrikat ägs av brittiska, franska, tyska och italienska företag.
EnglishIt is also necessary to ensure the entry into force of common marking rules for standards of environmental protection according to which goods are manufactured.
Det är vikigt att de gemensamma märkningsregler för miljöskyddsstandarder som ska gälla för varor träder i kraft.
EnglishHowever, to ensure that manufacturers adhere to this directive and that it is successfully implemented, account must be taken of the peculiarity of some manufactured goods.
För att se till att tillverkarna följer detta direktiv, måste man emellertid ta hänsyn till särskilda egenskaper hos vissa produkter.
EnglishThis report is a first step and means that textiles are to be labelled with their country of origin; in other words, information on where the goods were manufactured.
Detta betänkande är ett första steg och innebär att textilier ska märkas med ursprungsland, alltså information om var varorna har tillverkats.
EnglishThis is also one reason why I am in favour of all external costs, and thus environmental costs too, being passed on to the consumers of manufactured and consumer goods.
Det är också ett skäl till att jag anser att alla externa kostnader, således även miljökostnader, ska överföras på dem som konsumerar tillverkade varor och konsumentvaror.
EnglishBy means of the amendments to the final text, I wished to emphasise a number of extremely important aspects for the European textile sector and for manufactured goods in general.
Det är även nödvändigt att ta hänsyn till dessa länders behov när sektorn finner en ny jämvikt under de kommande fem åren, som kommer att präglas av avregleringar.
EnglishBy means of the amendments to the final text, I wished to emphasise a number of extremely important aspects for the European textile sector and for manufactured goods in general.
Genom ändringsförslagen till den slutliga texten ville jag understryka ett antal ytterst viktiga aspekter för den europeiska textilsektorn och för industrivaror i allmänhet.
EnglishI think we would stand a chance if we were to enforce the global standards that already exist and limit imports into the European Union to those goods manufactured in accordance with them.
Jag anser att vi skulle ha en chans om vi såg till att de globala normer som redan finns följdes och begränsade Europeiska unionens import till de varor som tillverkades i enlighet med dem.
EnglishOne example will suffice: for how long will we continue to discuss Europe's protectionist trade policies which are restricting the manufactured goods markets and the agricultural products market too?
Ett typiskt exempel: När skall vi börja ifrågasätta Europas protektionistiska politik på det kommersiella området när det gäller industriprodukter, men även när det gäller jordbruksprodukter?

Liknande översättningar för "manufactured goods" på svenska

manufactured verb
Swedish
goods substantiv
nondurable goods substantiv
capital goods substantiv
durable goods substantiv
convenience goods substantiv
trade in goods substantiv
Swedish
branded goods substantiv
canned goods substantiv
Swedish
carriage of goods substantiv
Swedish
material goods substantiv
debentured goods substantiv
defective goods substantiv