EN

manufactured {perfektparticip}

volume_up
manufactured
Most consumers want to know where their food comes from and where it was manufactured.
De flesta konsumenter vill veta varifrån deras mat kommer och var den är tillverkad.
Wine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
Vin kan inte behandlas som reservdelar till bilar eller någon annan industriellt tillverkad produkt.
New vehicles will produce up to 90 % fewer emissions than those manufactured before 1970.
Nya fordon avger ända upp till 95 procent mindre föroreningar än fordon tillverkade före 1970.

Användningsexempel för "manufactured" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe next item is the Commission statement on dangerous toys manufactured in China.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om farliga leksaker tillverkade i Kina.
EnglishWhen a boat is manufactured, it is not known which conditions it will be used for.
När en båt tillverkas vet man inte vilka förhållanden den skall användas för.
EnglishOnly the tonnage specified on the official prescription should be manufactured.
Endast det tonnage som anges i den officiella ordinationen får framställas.
EnglishIt was manufactured in Germany, invented by a Hungarian and consists of 27 pieces.
Den tillverkades i Tyskland, uppfanns av en ungrare och består av 27 delar.
EnglishMost consumers want to know where their food comes from and where it was manufactured.
De flesta konsumenter vill veta varifrån deras mat kommer och var den är tillverkad.
EnglishProducts manufactured in accordance with these rules can be put on any EU country market.
Produkter som tillverkas i enlighet med dessa regler får säljas i alla EU-länder.
English On what products that are not manufactured in the EU are such import duties charged?
 På vilka produkter som inte tillverkas i EU tillämpas dessa importtullar?
EnglishFor instance, in Ireland 98 % of what is manufactured is transported by road.
I Irland transporteras till exempel 98 procent av allt som tillverkas med vägtransporter.
EnglishHowever, this does not mean that these cigarettes will not be manufactured.
Detta innebär dock inte att dessa cigaretter inte kommer att tillverkas.
EnglishFor instance, in Ireland 98% of what is manufactured is transported by road.
I Irland transporteras till exempel 98 procent av allt som tillverkas med vägtransporter.
EnglishEurope now produces one-third of all the cars manufactured worldwide.
En tredjedel av alla bilar som tillverkas i världen kommer i dag från Europa.
EnglishEvery fourth medicinal drug is manufactured from the genetic resources of tropical plants.
Vart fjärde läkemedel framställs ur genetiska resurser från tropiska växter.
EnglishHowever, new mines are being manufactured, sold and laid all the time.
Under samma tid kommer emellertid dagligen nya att tillverkas, säljas och läggas ut.
EnglishTrade in manufactured products still represents 80 % of world trade.
Handeln med förädlade produkter svarar fortfarande för 80 procent av världshandeln.
EnglishTrade in manufactured products still represents 80% of world trade.
Handeln med förädlade produkter svarar fortfarande för 80 procent av världshandeln.
EnglishThe fuel can be safely used for the purposes for which it was manufactured.
Bränslet kan användas säkert för de ändamål som det har tillverkats.
English Does the EU also charge import duties on products that are not manufactured in the EU?
 Tillämpar EU importtullar även på produkter som inte tillverkas i EU?
EnglishNon-approved decoders are being manufactured, marketed, bought, installed and above all, used.
Icke-tillåtna dekodrar tillverkas, anskaffas, installeras och framför allt används.
EnglishAt the same time, we want the products manufactured to be competitive on the market.
På samma gång vill vi att de tillverkade produkterna ska vara konkurrenskraftiga på marknaden.
EnglishThis means that railway vehicles can be manufactured in greater numbers and at lower cost.
Detta innebär att järnvägsfordon kan tillverkas i större antal och till en lägre kostnad.

"manufactured goods" på svenska

manufactured goods
Swedish
  • tillverkade varor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "manufacturer":

manufacturer
manufacturing