EN

mantle {substantiv}

volume_up
When Ireland unexpectedly took over the mantle of mediator in the wake of the IGC's failure to reach agreement on the new constitution for Europe last December, it seemed a daunting challenge.
När Irland oväntat tog över ansvaret som medlare efter regeringskonferensens misslyckande att enas om den nya konstitutionen i december föra året, föreföll detta vara en skrämmande utmaning.
mantle
mantle (även: case, cloak, jacket)
Is criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
Kvävs kritiken under en mantel av hemlighetsmakeri, eller är den helt enkelt utplånad?
It has fallen to Britain to take the mantle of presidency when these opportunities are within our grasp.
Det har fallit på Storbritanniens lott att ta upp ordförandeskapets mantel när dessa möjligheter ligger inom räckhåll för oss.
mantle (även: curtain, scrim, shroud, veil)

Användningsexempel för "mantle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
Kvävs kritiken under en mantel av hemlighetsmakeri, eller är den helt enkelt utplånad?
EnglishThe mantle of immunity could also prevent their justified defence.
Immunitetens skyddsmantel skulle för övrigt också kunna förhindra deras befogade försvar.
EnglishIt has fallen to Britain to take the mantle of presidency when these opportunities are within our grasp.
Det har fallit på Storbritanniens lott att ta upp ordförandeskapets mantel när dessa möjligheter ligger inom räckhåll för oss.
EnglishThe EU is in a position to take on the mantle of pioneer and under no circumstances must Kyoto be allowed to degenerate into a pointless paper exercise.
EU kan vara en föregångare och Kyoto får absolut inte bli bara ett värdelöst papper.
EnglishThe issue today is that war is being provoked under the mantle of peacekeeping, and we are perilously close to that war.
Frågan i dag är att krig kan framprovoceras under täckmanteln fredsbevarande insatser och vi är farligt nära ett sådant krig.
EnglishWe want the euro finally to take on the mantle of a world currency, we want a large and liquid market, which will reduce the cost of borrowing.
Vi vill att euron äntligen blir en världsvaluta, vi vill ha en stor och likvid marknad, vilket kommer att minska lånekostnaderna.
EnglishIt would seem that in certain cultural environments, it is advantageous for women’ s rights to enter the agenda under the mantle of human rights.
Och trots att jämställdhetsfrågorna är övergripande i detta europeiska initiativ, har även många specifika jämställdhetsprojekt stötts.
EnglishIt would seem that in certain cultural environments, it is advantageous for women’s rights to enter the agenda under the mantle of human rights.
I vissa kulturella miljöer tycks det vara fördelaktigt för kvinnors rättigheter om de förs in på dagordningen mänskliga rättigheter som täckmantel.
EnglishThe most prevalent and blatant cases of discrimination are covered up with the mantle of love.
Låt oss ägna vår uppmärksamhet åt detta, åt det multikulturella samhällets tidsinställda bomb som äventyrar de grundläggande resultat som vårt samhälle uppnått.
EnglishOn the other hand, institutions and organizations are increasingly taking up the mantle of human rights and this has caused something of a contradictory situation.
Å andra sidan tar sig även allt fler institutioner och organisationer an de mänskliga rättigheterna. Då kommer det egentligen fram motsägelsefulla fakta.
EnglishIt would also be wrong to provide further financial support for African states under the mantle of promoting neighbourhood relations, without laying down conditions.
Det vore också fel att ge ytterligare ekonomiskt stöd till afrikanska stater, under förevändningen att främja grannskapsförbindelserna, utan att fastställa några villkor.
EnglishThe European Union should also take on the mantle of leader of all those who will be working in partnership with the new state in the Herculean task of reforming this part of Africa.
EU bör även ta upp den fallna manteln och fungera som ledare för alla dem som kommer att samarbeta med den nya staten i herkulesarbetet med att reformera denna del av Afrika.
EnglishThe mantle of safeguarding peace and the electoral process is being used by the Ε U to cover the real objectives and create a situation of fait accompli for future interventions.
EU använder skyddet av freden och valprocessen som täckmantel för att dölja de verkliga målen och skapa en situation där man ställs inför fullbordat faktum när det gäller framtida ingripanden.
EnglishNonetheless, the report attacks tax cuts and proposes that taxes be harmonised upwards, concealing this anti-grass roots measure beneath a mantle of environmental sensitivity.
Trots det motsätter man sig i betänkandet en lägre beskattning och föreslår en harmonisering av skatterna på högre nivåer, i det att man lindar in detta impopulära alternativ i tal om miljöhänsyn.
EnglishWhen Ireland unexpectedly took over the mantle of mediator in the wake of the IGC's failure to reach agreement on the new constitution for Europe last December, it seemed a daunting challenge.
När Irland oväntat tog över ansvaret som medlare efter regeringskonferensens misslyckande att enas om den nya konstitutionen i december föra året, föreföll detta vara en skrämmande utmaning.