"manslaughter" - Svensk översättning

EN

"manslaughter" på svenska

SV
EN

manslaughter {substantiv}

volume_up
1. juridik
manslaughter
The former Commission, through its negligence, was guilty of manslaughter.
Den gamla kommissionen har genom försummelser begått oavsiktligt dråp.
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Menar vi på allvar att straffet är för strängt för någon som döms för dråp?
Tänk på bedrägeri, våldtäkt och dråp.

Användningsexempel för "manslaughter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe former Commission, through its negligence, was guilty of manslaughter.
Den gamla kommissionen har genom försummelser begått oavsiktligt dråp.
EnglishAre we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Menar vi på allvar att straffet är för strängt för någon som döms för dråp?
EnglishAndrew Symeou, a 20-year-old London man, was extradited to Greece this summer on a manslaughter charge.
Andrew Symeou, en 20-årig man från London, utlämnades till Grekland i somras, åtalad för dråp.
EnglishA 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge.
En 19-årig yngling i London, Andrew Symeou står inför utlämning till Grekland på grund av dråpanklagelser.
EnglishThey cover fraud, rape and manslaughter.
EnglishHowever, named members of Railtrack, the infrastructure company, and of Balfour Beatty possibly face manslaughter charges as a result of this accident.
Namngivna företrädare för Railtrack, infrastrukturbolaget, och för Balfour Beatty kan eventuellt väntas bli anklagade för dråp till följd av olyckan.
EnglishHowever, could this doctor ever go on holiday to Ireland, or any other EU country, if Ireland requests extradition on the grounds of manslaughter?
Men kan den här läkaren någonsin åka till Irland på semester eller åka till något annat EU-land över huvud taget om Irland kräver utlämning på grund av dråp?
EnglishHe was found guilty of manslaughter in very suspicious circumstances and sentenced to four years in an open prison for running over a pedestrian in July this year.
Han har befunnits skyldig till dråp på mycket tvivelaktiga grunder och har dömts till fyra år på en öppen fängelseanstalt för att ha kört över en fotgängare i juli i år.