"manpower" - Svensk översättning

EN

"manpower" på svenska

volume_up
manpower {substantiv}
EN

manpower {substantiv}

volume_up
1. allmänt
manpower
volume_up
arbetskraft {utr.} (personal som kan utföra arbete)
Development policy must guarantee the availability of manpower from third countries.
Utvecklingspolitiken måste garantera tillgången till arbetskraft från tredjeländer.
This leads to wastage, wastage of money, wastage of manpower and wastage of efficiency.
Det leder till slöseri med pengar, slöseri med arbetskraft, slöseri med effektivitet.
Our industry is investing money and manpower in development.
Våra industrier investerar pengar och arbetskraft i utveckling.
manpower
volume_up
soldatmaterial {neut.} (personal som kan utföra arbete)
2. militärt
manpower
volume_up
trupper {plur.} (personal som kan utföra arbete)
They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop.
De har vare sig det mandat eller de trupper som krävs för att kontrollera ett stort medicinskt projekt för vallmoodling eller för att utrota växten.
I wish the US would devote as much energy – by which I do not mean military manpower – to solving the actual Middle East problem as it is doing to Iraq.
Jag önskar att Förenta staterna kunde lägga ned lika mycket energi – och jag menar inte militära trupper – på att lösa det verkliga problemet i Mellanöstern som det gör i Irak.

Användningsexempel för "manpower" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDevelopment policy must guarantee the availability of manpower from third countries.
Utvecklingspolitiken måste garantera tillgången till arbetskraft från tredjeländer.
EnglishThis leads to wastage, wastage of money, wastage of manpower and wastage of efficiency.
Det leder till slöseri med pengar, slöseri med arbetskraft, slöseri med effektivitet.
EnglishThe police forces which have been sent out do not have the manpower to stop what is going on.
De utsända polisstyrkorna är inte tillräckligt stora för att kunna stoppa det.
EnglishMy first concern is about the availability of manpower and equipment.
Den första problematiska punkten är tillgången på personal och utrustning.
EnglishThe national statistical offices simply do not have the resources or manpower for the job.
De nationella statistikkontoren har inte alls tillräckligt med medel och personal för det.
EnglishMay I say that the Commission is running into important manpower problems.
Jag skulle vilja påstå att kommissionen börjar få viktiga problem när det gäller arbetskraften.
EnglishThe European Commission, with its limited manpower, cannot do this on its own.
Europeiska kommissionen kan inte med sina begränsade personalresurser genomföra detta på egen hand.
EnglishIt causes a drop in manpower numbers and a fall in productivity, which increase labour costs.
Jag är optimistisk och tror att vi tillsammans skall kunna uppnå detta.
EnglishWhilst trade between the Member States was growing fast, customs manpower and budgets were cut.
Medan handeln mellan medlemsstaterna växte skars tullmyndigheternas personal och budget ned.
EnglishInstead we first need to restrict ourselves to those things for which the Commission has the manpower.
I stället måste vi först begränsa oss till de saker som kommissionen har resurser för.
EnglishThe problem clearly lay in the insufficient availability of manpower.
Problemet är uppenbarligen att det saknas personal på området.
EnglishThe programme has not been opened up to third countries in order to help them develop their manpower.
Programmet har inte upplåtits för tredje länder för att hjälpa dem att utveckla sin arbetskraft.
EnglishOur industry is investing money and manpower in development.
Våra industrier investerar pengar och arbetskraft i utveckling.
EnglishHowever, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
Gott om arbetskraft är emellertid det som är avgörande för utveckling och utveckling är det som behövs.
EnglishSecondly, we must invest in manpower and in crews.
En annan sak, vi måste investera i människor och i besättningar.
EnglishMy final point is that a shortage of manpower is a typical feature of SMEs.
EnglishIt causes a drop in manpower numbers and a fall in productivity, which increase labour costs.
Epidemin leder till minskad arbetskraft och minskad produktivitet, vilket i sin tur leder till ökade arbetskraftskostnader.
EnglishThat is what we are discussing now, along with manpower.
Det är det vi talar om nu och om besättningen.
EnglishThey will be squeezed out by young 'disposable workers', by shifting cheap and disciplined manpower.
De kommer att trängas ut av de unga ”disponibla arbetstagarna” och av övergången till billig och disciplinerad arbetskraft.
EnglishI have one further question for Mr Bangemann: the telecoms sector comprises hardware, software and manpower.
Jag har ännu en fråga till kommissionsledamot Bangemann: Telecomområdet indelas ju i hardware, software och manware.

Synonymer (engelska) till "manpower":

manpower