EN

manners {pluralis}

volume_up
manners
By becoming acquainted with the manners and customs of others, however, and by appreciating the variety of their cities, we must reach a successful common destiny.
Men genom att bekanta oss med andra seder och bruk och genom att vara medveten om andra olika städer kan vi uppnå en framgångsrik gemensam framtid.
manners
manners

Användningsexempel för "manners" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI find any other behaviour surprising because your manners in this Parliament are normally very good.
Det motsatta skulle förvåna mig eftersom jag är van vid er artighet i parlamentet.
EnglishI would therefore like to make an appeal for good manners and for greater sensitivity towards each other.
Därför vill jag vädja om ett gott uppförande och större känslighet mot varandra.
EnglishI also thank him, not because this is required by good manners, but on the rapporteur's own merits.
Jag tackar också honom, inte för att det tillhör etiketten utan på grund av föredragandens egna meriter.
EnglishHe does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
Han utför arbetet utan hövlighet och stil, han bryter in i debatter och uttalar sig utan att ha fått ordet.
EnglishMy personal experience is that common sense and good manners have failed us on more than one occasion.
Enligt min personliga erfarenhet har sunt förnuft och goda arbetsmetoder svikit oss vid mer än ett tillfälle.
English.– The Ε U never misses an opportunity to brag about its principles and values and to give everyone else lessons in good manners.
Men det som stör mig är den idealistiska smet som har hällts över hans resolution.
EnglishDidn't your mama teach you manners when you were humping her?
Lärde din mamma inte dig att uppträda fint?
EnglishSomeone needs to teach this hunk of metal a few manners.
Någon måste lära den här klumpen lite folkvett.
EnglishYou know, how to have table manners at granny's Sunday party.
EnglishIt is a matter of responsible behaviour and manners. I therefore invite you all to take your seats and listen quietly.
Det handlar om ansvar och uppfostran och jag uppmanar därför samtliga att inta sina platser och lyssna under tystnad.
EnglishDidn't your mama teach you any manners?
Lärde inte din mamma dig att uppträda fint?
EnglishSo-called pre-cops try to predict the future by constantly monitoring people's feelings and manners of behaviour.
Poliser som kallas ”pre-cops” försöker förutsäga framtiden genom att ständigt övervaka människors känslor och beteendemönster.
EnglishHe's in desperate need of a lesson in manners.
EnglishIt must be your lord's kind manners.
EnglishSpeaking of manners, where are mine?
English.– The ΕU never misses an opportunity to brag about its principles and values and to give everyone else lessons in good manners.
   .– ΕU missar aldrig ett tillfälle att bravera med sina principer och värden och tala om för alla andra hur saker och ting skall gå till.
EnglishGet some manners, mister!
EnglishOh, where's my manners?
EnglishYou can start doing things like, you know, transit systems that actually work to transport people, in effective and reasonably comfortable manners.
Man kan börja göra saker som, kollektivtrafik som faktiskt funkar för att transportera människor, på ett effektivt och lagom bekvämt sätt.
EnglishIf we consider the fact that the Commission has only managed to meet the internal EU deadlines in less than a fifth of cases, this reflects a disregard for good manners.
I mindre än en femtedel av ärendena har kommissionen lyckats hålla EU:s egna svarsfrister, vilket tyder på nonchalans.

Synonymer (engelska) till "manner":

manner
mannerism