"manna" - Svensk översättning

EN

"manna" på svenska

volume_up
manna {substantiv}
SV
SV

"manna" på engelska

EN
EN
EN

manna {substantiv}

volume_up
1. religion
manna
Det var som manna från himlen.
The European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.
Den europeiska mannan används bara för att dra ut på en ohållbar regim.
SV

manna {utrum}

volume_up
1. religion
manna
volume_up
manna {substantiv}
It was like manna from heaven.
Den europeiska mannan används bara för att dra ut på en ohållbar regim.
The European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.

Användningsexempel för "manna" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!
EG: s godkännande av ECE-överenskommelsen kom då som en skänk från ovan för er.
EnglishThe European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.
Den europeiska mannan används bara för att dra ut på en ohållbar regim.
EnglishThe European political parties, or rather the manna from heaven that ought to fund them, amount to a rather sorry sight.
Hon uttryckte också sin oro för att Europeiska unionen inte är tillräckligt älskad av sina medborgare.
EnglishThe package of funds proclaimed is proving to be ashes rather than gold for the workers and manna from heaven for big business.
De paket med medel som föreslås visar sig vara aska i stället för guld för arbetarna och manna från himlen för storföretagen.
English   The European political parties, or rather the manna from heaven that ought to fund them, amount to a rather sorry sight.
   – De europeiska politiska partierna, eller snarare den manna från himlen som de bör finansieras med, är en ganska sorglig syn.
EnglishOf course, the Structural Funds will be there to put a dressing on the wounds; the Community manna will come down to soothe the discontent.
Strukturfonderna kommer förvisso att finnas som plåster på såren. Gemenskapens manna kommer att blidka de missnöjda.
EnglishIt was like manna from heaven.
EnglishManna from heaven.
EnglishThe package of funds proclaimed is proving to be ashes rather than gold for the workers and manna from heaven for big business.
Kommissionen borde ange tydliga prioriteringar för kommande åtgärder så att resurser som anslås för utveckling inte leds om till andra, skilda områden, såsom säkerhet eller konfliktlösning.
EnglishIt is a question of remaining lucid: manna in the form of Western financial aid, part of which, as per usual, will end up in private bank accounts, will not be enough to curb the epidemic.
Men det gäller att vara klarsynt: västmakternas finansiella manna, varav en del som vanligt kommer att hamna på privata bankkonton, räcker inte till för att hindra epidemin.

Synonymer (engelska) till "manna":

manna