"mankind" - Svensk översättning

EN

"mankind" på svenska

volume_up
mankind {substantiv}
volume_up
concept of mankind [förklaring]
EN

mankind {substantiv}

volume_up
mankind (även: humanity)

Användningsexempel för "mankind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should not underestimate the problems of biotechnology for the future of mankind.
Man bör inte underskatta problemen med bioteknologin för mänsklighetens framtid.
EnglishNanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
. – Nanotekniken är med säkerhet av mycket stor betydelse för människans framtid.
EnglishThere is now a greater understanding of its potential and benefits for mankind.
Det finns i dag en större förståelse för dess potential och nytta för mänskligheten.
EnglishAs we all know, computers have opened up entirely new areas for mankind and science.
Som vi alla vet har datorn öppnat helt nya områden för människan och vetenskapen.
EnglishThe horror of Auschwitz, the that demonstrated the worst that mankind is capable of.
Fasan från Auschwitz, den som visade det värsta som mänskligheten är kapabel till.
EnglishMankind needs to explore this possibility for energy production thoroughly.
Mänskligheten måste noggrant undersöka denna möjlighet till energiförbrukning.
EnglishMr President, for as long as mankind has been here on earth, he has been polluting.
Herr talman! Så länge människan har funnits här på jorden har hon förorenat.
EnglishThere is now a greater understanding of its potential and benefit for mankind.
Det finns nu en stor förståelse av dess möjligheter och dess nytta för mänskligheten.
EnglishBut, more importantly than that, cultural activities are what make mankind civilised.
Men viktigare än det, kulturaktiviteter är det som gör människosläktet civiliserat.
EnglishThe life of any child is a blessing and its destruction is a crime against mankind.
Varje barns liv är en välsignelse, och att förgöra det är ett brott mot mänskligheten.
EnglishIt has become clear that mankind continues to be unable to avoid natural disasters.
Det står klart att människan fortfarande inte är i stånd att undvika naturkatastrofer.
EnglishWe should be channelling our resources into something of greater benefit to mankind.
Vi borde använda våra resurser till saker som är till större nytta för mänskligheten.
English   Nanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
   . – Nanotekniken är med säkerhet av mycket stor betydelse för människans framtid.
EnglishShe said to me, 'But why on earth should the future survival of mankind interest me?
Och hon sade till mig: "Men varför skulle jag bry mig om människans framtida existens?
EnglishIt will affect the food we eat and conceivably, the future of mankind on earth.
Den kommer att inverka på den mat vi äter och, möjligen, människans framtid här på jorden.
EnglishOn the contrary, nature should be preserved and made to serve mankind in a proper way.
Tvärt om måste naturen bevaras och på ett korrekt sätt stå till människans förfogande.
EnglishIt is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Det handlar om en attityd gentemot människan, en attityd gentemot mänskligheten.
EnglishIt has no regard for the goods belonging to all mankind, such as water.
Ingen hänsyn tas till de varor som tillhör hela mänskligheten, såsom vatten.
EnglishMr President, ambition is a practical joke played by the gods on mankind.
Herr talman! Ambitioner är ett spratt som mänsklighetens gudar spelar oss.
EnglishPlease be representatives for us and your people, because mankind is unique in the universe.
Var vänliga och företräd oss och ert folk, eftersom människan är unik i universum.

Synonymer (engelska) till "mankind":

mankind