EN

manipulated {adjektiv}

volume_up
manipulated
Nor have the electorate felt themselves manipulated by such quotas.
Inte heller har väljarkåren känt sig manipulerad av en sådan kvotering.
This text has been far too distorted and manipulated.
Texten har blivit alldeles för förvriden och manipulerad.
Han kände sig också manipulerad.

Användningsexempel för "manipulated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are countless examples of how trade unions are being manipulated and infiltrated.
Det finns oräkneliga exempel på hur fackföreningar manipuleras och infiltreras.
EnglishHe wished to prevent the labelling of genetically manipulated or modified products.
Han ville förhindra en märkning av gentekniskt påverkade eller modifierade produkter.
EnglishThis will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
Detta kommer inte att fungera, för vetenskapen låter sig inte manipuleras.
EnglishIn each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
I vilket fall som helst måste det finnas garantier för att informationen inte manipuleras.
EnglishThe contents were discrediting, but he claims it was manipulated.
Det som sades var komprometterande, men han hävdar att samtalet var manipulerat.
EnglishPlants and animals are not production factors which can simply be manipulated.
Växter och djur är inga enkelt manipulerbara produktionsfaktorer.
EnglishGenetically manipulated products will have to maintain their hold on the market.
De genmanipulerade produkterna måste hävda sig på marknaden.
EnglishElections are manipulated by means of bribes and sometimes even violence.
Valen manipuleras med hjälp av mutor och ibland till och med våld.
EnglishNor have the electorate felt themselves manipulated by such quotas.
Inte heller har väljarkåren känt sig manipulerad av en sådan kvotering.
EnglishOr, as not uncommonly happens, NGOs can be infiltrated and manipulated.
Inte sällan händer det också att icke-statliga organisationer kan infiltreras och manipuleras.
EnglishThey have constantly deceived and manipulated the workers of Europe.
De upphör inte att vilseleda och manipulera de europeiska löntagarna.
EnglishNot only that, they can be manipulated, because they depend on government majority systems.
Dessutom är de manipulerbara därför att de tänker som majoriteten.
EnglishInstead, we have had a process that is untransparent, undemocratic and very easily manipulated.
I stället har vi haft ett insynsskyddat, odemokratiskt och mycket lättmanipulerat förfarande.
EnglishAt present, we have tachographs that can be, and are, manipulated.
Idag har vi färdskrivare som kan manipuleras, och som manipuleras.
EnglishThe opposition parties are of course currently not yet ready for the elections and could be manipulated.
Oppositionspartierna är givetvis ännu inte redo för val och skulle kunna manipuleras.
EnglishThe 'From:' field is easily manipulated to show a false sender name.Learn how to view headers.
Fältet "Från:" kan enkelt ändras till ett falskt avsändarnamn. Läs mer om hur du visar rubriker.
EnglishThere are countless examples of how trade unions are being manipulated and infiltrated.
Akademiska institutioner som försöker arbeta oberoende stängs, antingen tillfälligt eller fullständigt.
EnglishOn the contrary, they were manipulated by the European institutions.
Tvärtom var de manipulerade av de europeiska institutionerna.
EnglishSadly, the European Union has, at times, allowed itself to be manipulated by Ahmadinejad.
EU har tyvärr tidvis låtit sig manipuleras av Ahmadinejad.
EnglishDo we have the right to create in this way categories of sub-humans that can be manipulated at will?
Har vi rätt att sålunda skapa en kategori av utlämnade manipulerbara lägre stående varelser?

Synonymer (engelska) till "manipulation":

manipulation