EN

manifestly {adverb}

volume_up
Manifestly we do exist and therefore manifestly we already have some kind of a constitution.
Vi existerar uppenbarligen och därför har vi uppenbarligen redan någon form av författning.
These restrictions are all manifestly important aspects of this treaty.
Dessa restriktioner utgör alla uppenbarligen tydliga inslag i den här konventionen.
But it is what Europe ’ s leaders are manifestly failing to provide.
Men det är vad EU: s ledare uppenbarligen misslyckas med att tillhandahålla.
That would be a good excuse for the new Russian Government which comprises elements of a past with which it has manifestly not yet come to terms.
Detta skulle kunna utgöra ett rättfärdigande av den nya ryska regeringen som innehåller element från ett tydligen obearbetat förflutet.

Användningsexempel för "manifestly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA nation of citizens, such as Russian manifestly is not, is being born.
En nation av medborgare, vilket Ryssland helt klart inte är, håller på att födas.
EnglishThese restrictions are all manifestly important aspects of this treaty.
Dessa restriktioner utgör alla uppenbarligen tydliga inslag i den här konventionen.
EnglishBut it is what Europe ’ s leaders are manifestly failing to provide.
Men det är vad EU: s ledare uppenbarligen misslyckas med att tillhandahålla.
EnglishThe Commission has manifestly shown great care and deliberation in calculating needs.
Kommissionen har otvivelaktigt beräknat behoven med stor omsorg och efter moget övervägande.
EnglishBut it is what Europe’s leaders are manifestly failing to provide.
Men det är vad EU:s ledare uppenbarligen misslyckas med att tillhandahålla.
EnglishThe American social model is manifestly not to be recommended.
EU har satt upp målet att 3 procent av dess BNP skall användas till forskning.
EnglishManifestly we do exist and therefore manifestly we already have some kind of a constitution.
Vi existerar uppenbarligen och därför har vi uppenbarligen redan någon form av författning.
EnglishIt is therefore necessary to look at the previous situation, which was manifestly discriminatory.
Vi måste därför titta på den tidigare situationen, som uppenbarligen var diskriminerande.
EnglishSome parts of this document are dubious, unclear and manifestly open to possible abuse.
Vissa avsnitt i dokumentet är tvivelaktiga och otydliga, och riskerar uppenbarligen att missbrukas.
EnglishManifestly, the Member States and the Commission have not wanted or known how to use them.
Uppenbarligen har medlemsstaterna och kommissionen inte vetat hur eller velat använda sig av dem.
EnglishThe American social model is manifestly not to be recommended.
Den amerikanska sociala modellen kan uppenbarligen inte rekommenderas.
EnglishNATO has manifestly succeeded in starting a war which it does not know how to end.
Det är ganska uppenbart att Nato har förmått starta ett krig som man inte riktigt vet hur man skall sluta.
EnglishIn my opinion, the risks are manifestly greater than the advantages.
Riskerna är enligt min mening påtagligt större än fördelarna.
EnglishIt is manifestly clear that the Kremlin has now once again reined in the media.
Utan tvekan har Kreml återigen styrt medierna.
EnglishTransparency is the area in which Mrs Maij-Weggen manifestly excels, and I wish to congratulate her on her work.
Öppenhet är Maij-Weggens paradgren och jag vill gratulera henne till arbetet.
EnglishThese restrictions are all manifestly important aspects of this treaty.
Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 26 maj.
EnglishManifestly, the first and main issue is the quality of the decision-making process in the Union.
Uppenbarligen handlar det till att börja med och framför allt om kvaliteten i unionens beslutsprocess.
EnglishOf course, our political choices are manifestly different and are sometimes at odds with one another.
Naturligtvis skiljer sig våra politiska prioriteringar tydligt och ibland strider de emot varandra.
EnglishManifestly, then, the second arm of the budgetary authority - the Council - has been seriously deficient here.
Den budgetansvariga myndighetens andra del (rådet) har alltså brustit ordentligt på den här punkten.
EnglishManifestly, clarification has become necessary.
Ett klargörande har självklart blivit nödvändigt.