EN

manic {adjektiv}

volume_up
1. psykologi
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
Och på sommaren, är det nästan manisk jakt och arbetsaktiviteter under mycket långa timmar, mycket akivt.
And Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Och Nathaniels maniska ursinne förvandlades till förståelse, en stilla nyfikenhet och grace.
When I was 16 in San Francisco, I had my breakthrough manic episode in which I thought I was Jesus Christ.
När jag var 16 i San Fransisco fick jag en genomslående manisk episod som fick mig att tro att jag var Jesus.

Användningsexempel för "manic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Och Nathaniels maniska ursinne förvandlades till förståelse, en stilla nyfikenhet och grace.
EnglishAnd in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
Och på sommaren, är det nästan manisk jakt och arbetsaktiviteter under mycket långa timmar, mycket akivt.
EnglishThe EU believes that nothing should escape manic control.
EU vill inte att något undgår dess maniska kontroll.
EnglishWhen I was 16 in San Francisco, I had my breakthrough manic episode in which I thought I was Jesus Christ.
När jag var 16 i San Fransisco fick jag en genomslående manisk episod som fick mig att tro att jag var Jesus.
EnglishMadam President, some of the amendments that we are considering tonight reflect our manic obsession with renewables.
(EN) Fru talman! En del av de ändringsförslag som vi överväger i kväll avspeglar vår maniska besatthet av förnybara energikällor.
EnglishAnd there was an article written in the New York Times, September 2010, that stated: "Just Manic Enough."
På sista tiden har det här fältet utvecklats, och det skrevs en artikel i New York Times i september 2010, där det stod: "Precis lagom manisk."
EnglishBut to be fair, chemical engineers as a group haven't really earned a reputation over the centuries for being alcoholic manic-depressives.
Fast okej, kemitekniker som grupp- -har inte fått ryktet genom århundradena- -att de är manodepressiva alkoholister.
EnglishIt is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
Det är som om den här institutionen på något sätt har en manisk önskan att bevisa sitt värde genom idel aktivitet: bra, dålig, oväsentlig.
EnglishIs it not absolutely amazing that you see the manic determination to complete the single market with regard to duty free and nothing being done here?
Är det inte alldeles häpnadsväckande att se den maniska beslutsamheten att fullborda den inre marknaden med avseende på skattefriheten och att ingenting görs här?
EnglishAnd Nathaniel was in such a state of agitation when we started our first lesson at Walt Disney Concert Hall -- he had a kind of manic glint in his eyes, he was lost.
Och Nathaniel var i just ett sådant upprivet tillstånd när vi började vår första lektion i Walt Disney Concert Hall, han hade något slags manisk glimt i ögonen, han var borta.
EnglishThe first half of high school was the struggle of the manic episode, and the second half was the overmedications of these drugs, where I was sleeping through high school.
Den första halvan av gymnasiet bestod av att kämpa mot den maniska episoden, och andra halvan mot övermedicineringen av de här medicinerna, när jag sov mig igenom skoldagarna.

"manicured garden" på svenska

manicured garden
Swedish
  • välskött trädgård
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "manic":

manic
English
manic depression