"mandatory insurance" - Svensk översättning

EN

"mandatory insurance" på svenska

EN

mandatory insurance {substantiv}

volume_up
mandatory insurance
I do not think it right to bring in mandatory insurance for environmental damage until such time as reliable data become available.
Jag tycker inte att det är rätt att införa en obligatorisk försäkring mot miljöskador förrän tillförlitliga uppgifter finns tillgängliga.

Användningsexempel för "mandatory insurance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe second point at issue is mandatory insurance against damage covered by the directive.
Den andra punkten gäller den obligatoriska försäkringen mot skador som ingår i direktivet.
EnglishThe other issue to be mentioned was Amendment 14, namely the introduction of mandatory insurance.
Den andra frågan som togs upp var ändringsförslag 14 om obligatorisk anslutning till försäkringssystemen.
EnglishThe Commission promised to make environmental liability insurance mandatory for all companies engaged in hazardous activities.
Kommissionen lovade att införa en obligatorisk miljöansvarsförsäkring för alla företag med riskfylld verksamhet.
EnglishI also believe there must be a mandatory operator insurance system with common rules for financial guarantees.
Jag anser dessutom att det borde finnas ett obligatoriskt försäkringssystem för verksamhetsutövarna med gemensamma regler för ekonomisk säkerhet.
EnglishI do not think it right to bring in mandatory insurance for environmental damage until such time as reliable data become available.
Jag tycker inte att det är rätt att införa en obligatorisk försäkring mot miljöskador förrän tillförlitliga uppgifter finns tillgängliga.
EnglishFor this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.
Av detta skäl måste EU omedelbart fastställa ett krav för kärnkraftverksoperatörerna att teckna offentliga ansvarsförsäkringar.
EnglishAnother point which the directive, as amended by the Legal Affairs Committee, has failed to address is that of mandatory financial insurance.
En annan fråga som direktivet, efter att ha ändrats av utskottet för rättsliga frågor, inte behandlar är frågan om en obligatorisk finansiell försäkring.
EnglishIn practical terms, that means that our group opposes the introduction of mandatory insurance with immediate effect from the enactment of the directive.
Praktiskt sett betyder det att vår grupp motsätter sig införandet av obligatoriska försäkringar med omedelbar verkan när direktivet trätt i kraft.
EnglishWe want and need mandatory insurance specifically for the millions of assisting spouses, and this is where I might, perhaps, recommend Luxembourg's approach as exemplary.
Vi vill ha, och behöver, den obligatoriska oberoende försäkringen om miljoner av medhjälpande makor, och jag kan i detta sammanhang kanske rekommendera modellen Luxemburg.

Liknande översättningar för "mandatory insurance" på svenska

mandatory adjektiv
insurance substantiv
car insurance substantiv
unit-linked life insurance substantiv
third party liability insurance substantiv
endowment insurance substantiv
third party indemnity insurance substantiv
accident insurance substantiv
automobile insurance substantiv
dental insurance substantiv