"mandarin" - Svensk översättning

EN

"mandarin" på svenska

volume_up
mandarin {substantiv}
volume_up
Mandarin {substantiv}
SV

"mandarin" på engelska

EN

mandarin {substantiv}

volume_up
1. "fruit"
mandarin (även: Mandarin, tangerine)
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
Today, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
In schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
2. "position in past China"
mandarin (även: Mandarin, tangerine)
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
Today, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
In schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
SV

mandarin {utrum}

volume_up
mandarin
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
Today, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
In schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
mandarin
volume_up
mandarin {substantiv} (fruit)
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
Today, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
In schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
mandarin
volume_up
mandarin {substantiv} (position in past China)
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
Today, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
In schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
mandarin
volume_up
tangerine {substantiv} (fruit)

Användningsexempel för "mandarin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Vi kan se i den här grafen att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
EnglishToday, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
Vi talar i dag om hur det tibetanska språket förintas och ersätts av mandarin.
EnglishWe knew that, when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern.
Vi visste att när enspråkiga testades på mandarinljud i Taipei och i Seattle, så visade de samma mönster.
EnglishIn schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
I skolorna i norr, som har byggts av Kina, är mandarin förstaspråket, och Pekingtiden är den lokala officiella tiden.
EnglishThis was yet another step away from the mandarin empire, but the road to establishing democratic transparency in the EU is a long one.
Därmed togs ännu ett steg bort från mandarinväldet, men vägen är lång för att etablera demokratisk öppenhet i EU.
EnglishIt was like having Mandarin relatives come and visit for a month and move into your house and talk to the babies for 12 sessions.
Det var som att ha mandarintalande släktingar på besök i en månad som bor i ditt hus och talar till barnet vid 12 tillfällen.
English(Laughter) We had to run a control group to make sure that just coming into the laboratory didn't improve your Mandarin skills.
(Skratt) Vi använde en kontrollgrupp för att vara säkra på att det inte bara är själva laboratoriemiljön som förbättrar mandarinkunskaperna.
EnglishAnd we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period.
Vi testade detta genom att exponera amerikanska spädbarn som aldrig hört ett andra språk för mandarin för första gången under den kritiska perioden.
EnglishIt is therefore a very troubling development that Mandarin Chinese has been introduced as the main language of education and official documents for Tibetans.
Att det kinesiska språket mandarin införs som huvudspråk i undervisningen och i officiella dokument i Tibet är därför en mycket oroväckande utveckling.
EnglishBut the teaching of Mandarin or Cantonese Chinese, Arabic, Hindi and Russian would serve European countries far better than the insular concentration simply on EU languages.
Men undervisning i mandarin eller kantonesiska, arabiska, hindi och ryska skulle vara mycket bättre för EU-länderna än att man trångsynt koncentrerar sig enbart på EU-språk.
EnglishThe intention of the Chinese authorities to introduce Mandarin Chinese as the primary language of instruction in schools violates the rights of the indigenous people of Tibet.
De kinesiska myndigheternas planer på att införa mandarin som det huvudsakliga undervisningsspråket i skolan utgör en kränkning av den tibetanska ursprungsbefolkningens rättigheter.

Synonymer (engelska) till "mandarin":

mandarin
Mandarin