"managing director" - Svensk översättning

EN

"managing director" på svenska

EN

managing director {substantiv}

volume_up
1. "the manager of a large company"
managing director
volume_up
verkställande direktör {utr.} (ledare i ett större företag)
The board of directors and managing director must also be given greater personal responsibility.
Även styrelse och verkställande direktör måste ges ett större personligt ansvar.
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
In my previous life I was managing director of a snack food company that made tortilla chips.
I mitt tidigare liv var jag verkställande direktör för ett företag som tillverkade tortillachips.
2. näringsliv
managing director (även: general manager)

Användningsexempel för "managing director" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI asked the managing director what his biggest problems were in terms of the workforce.
Jag frågade VD: n vad som var hans största problem när det gällde att få arbetskraft.
EnglishThe board of directors and managing director must also be given greater personal responsibility.
Även styrelse och verkställande direktör måste ges ett större personligt ansvar.
EnglishIf the managing director is a scoundrel with criminal intent, rules do not help.
Om vd:n är en skurk med kriminella avsikter hjälper inga regler.
English. - Whoever the next Managing Director of the IMF is, he or she will have a huge task.
Oavsett vem som blir nästa IMF-chef kommer han eller hon att ha en enorm uppgift.
EnglishFärgfabriken is led by Managing Director Pernilla Lesse and Creative Director Joachim Granit.
Färgfabriken leds av Verksamhetsledare Pernilla Lesse och Kreativ ledare Joachim Granit.
EnglishSelection process of a new Managing Director for the IMF and external representation of the euro (debate)
Förfarandet för val av ny IMF-chef och euroområdets representation utåt (debatt)
EnglishToday, we are discussing the new candidate for the future position of Managing Director of the IMF.
I dag diskuterar vi den nya kandidaten till posten som kommande IMF-chef.
EnglishThe Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
EnglishIn my previous life I was managing director of a snack food company that made tortilla chips.
I mitt tidigare liv var jag verkställande direktör för ett företag som tillverkade tortillachips.
EnglishAfter Johanna’s presentation, Dr Magnus Kuschel, Managing Director, Commute Greener!
Efter det att Johanna hade presenterat sitt arbete ledde Dr Magnus Kuschel, Managing Director, Commute Greener!
EnglishThe board and the managing director become inactive immediately and are replaced by one or more liquidators.
Styrelsen och verkställande direktör slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer.
EnglishChairman and Managing Director
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
EnglishThe next item is the Commission statement on the selection process of a new Managing Director for the IMF and external representation of the euro.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om förfarandet för val av ny IMF-chef och euroområdets representation utåt.
EnglishAnderson held the position of CEO and Managing Director of Municipality Finance Ltd. in Finland between 1991 and 2001.
Innan han anslöt sig till SEK år 2002 var Nicholas VD för Municipality Finance Ltd. i Finland mellan 1991-2001.
EnglishIn the Czech Republic, for example, 15 Czech dairies are clinically dead in financial terms, according to the managing director of Madeta, Mr Teplý.
Enligt Madetas verkställande direktör Teplý är till exempel 15 mejerier i Tjeckien kliniskt döda i ekonomiskt hänseende.
EnglishA company in liquidation is represented by its board and its managing director (MD) until one or more liquidators have been appointed.
Ett bolag i likvidation företräds av styrelsen och verkställande direktören (vd) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts.
EnglishI believe that there is a broad consensus in this House - not a full but a broad consensus - on the selection process of the next Managing Director of the IMF.
Jag anser att det råder bred enhällighet här i parlamentet - inte fullständig men bred enhällighet - om förfarandet för val av ny IMF-chef.
EnglishShe said herself that if she were to be chosen for the post, she would bring all her experience as a lawyer, managing director, minister and woman to the Fund.
Hon har själv uppgett att om hon väljs till posten kommer hon att bistå fonden med all sin erfarenhet som advokat, chef, minister och kvinna.
EnglishAs the Managing Director of the IMF, Michel Camdessus, put it: 'At times one has the impression that markets do not differentiate properly the good players
Som IMF: s VD Michel Camdessus uttrycker det: " Ibland får man intrycket att marknaderna inte på ett lämpligt sätt urskiljer de bra aktörerna. "
EnglishThe Commission welcomes the decision of the Executive Board of the IMF on 20 May this year, which clarifies the selection process for the next Managing Director of the IMF.
Kommissionen välkomnar beslutet från IMF:s styrelse den 20 maj innevarande år, som tydliggör hur valet av nästa IMF-chef går till.

Synonymer (engelska) till "managing director":

managing director

Liknande översättningar för "managing director" på svenska

managing adjektiv
director substantiv
managing company substantiv
marketing director substantiv
financial director substantiv
alternate director substantiv
Swedish
company director substantiv
deputy director substantiv
managing editor substantiv