"managerial skills" - Svensk översättning

EN

"managerial skills" på svenska

Se exempelmeningar för "managerial skills" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "managerial skills" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn managerial skills, you have to inculcate a culture of reform to thousands of people.
Vad gäller ledaregenskaper, måste ni frammana en reformkultur i tusentals människor.
EnglishIt has expectations of your managerial ability, your communication skills, your strength and your integrity.
Det har förväntningar på era ledaregenskaper, era kommunikativa egenskaper, er styrka och er integritet.
EnglishThe comparative weakness of EU managerial skills and culture needs to be seriously investigated and addressed.
Den relativa svagheten i EU: s ledarskapsfärdigheter och -kultur måste undersökas och behandlas noggrant.
EnglishFinally, in Paragraph 14, Parliament calls for the Commission to look at the quality of our managerial skills in Europe.
Slutligen begär parlamentet, i stycke 14, att kommissionen skall mäta kvaliteten i fråga om företagsledarkunskaper i Europa.
EnglishFinally, he is right to stipulate that team leadership, team working and team building are all critical to the effective operation of modern managerial skills.
Han har, till sist, rätt när han säger att gruppledarskap, grupparbete och skapande av grupper är avgörande för en effektiv tillämpning av moderna ledarskapsfärdigheter.

Liknande översättningar för "managerial skills" på svenska

managerial adjektiv
Swedish
skills substantiv
enhancing of the skills substantiv
fine motor skills substantiv
Swedish
teamwork skills substantiv
communication skills substantiv
motor skills substantiv
Swedish
people skills substantiv
additional skills substantiv
computer skills substantiv
cognitive skills substantiv
collaborative skills substantiv
engineering skills substantiv
knowledge and skills substantiv
managerial level substantiv