"managerial level" - Svensk översättning

EN

"managerial level" på svenska

EN

managerial level {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
managerial level
Our proposal simply requires Member States to check that undertakings are employing a person at managerial level who fulfils the professional competence criterion.
Vårt förslag kräver helt enkelt att medlemsstaterna kontrollerar att företagen har en person anställd på ledningsnivå som uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens.

Användningsexempel för "managerial level" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis phenomenon is especially flagrant, in my opinion, among middle and higher level managerial staff.
Fenomenet är som jag ser det särskilt uppenbart bland mellanchefer och högre chefsnivåer.
EnglishNonetheless, women earn between 15% and 20% less than men do and women's involvement at managerial level in companies is significantly lower than that of men.
Trots detta tjänar kvinnor mellan 15 och 20 procent mindre än män, och betydligt färre kvinnor än män är representerade i företagsledningarna.
EnglishOur proposal simply requires Member States to check that undertakings are employing a person at managerial level who fulfils the professional competence criterion.
Vårt förslag kräver helt enkelt att medlemsstaterna kontrollerar att företagen har en person anställd på ledningsnivå som uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens.

Liknande översättningar för "managerial level" på svenska

managerial adjektiv
Swedish
level adjektiv
level substantiv
level adverb
Swedish
to level verb
blood alcohol level substantiv