"management team" - Svensk översättning

EN

"management team" på svenska

EN

management team {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
management team
2. näringsliv
management team
3. annat
management team
Se Nuvarande ledningsgrupp.
During an earlier debate, the Commission told us that a management team had been sent to open the hospital at long last.
I en tidigare debatt kunde kommissionen berätta att en ledningsgrupp skickats ut för att äntligen öppna sjukhuset.
HELIX Management Team - Ledningsgruppen

Användningsexempel för "management team" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut the Commission has sent a management team to get it up and running.
Men kommissionen har skickat en förvaltningsgrupp för att få igång driften.
EnglishWe should not have any serious concerns about the homogeneity of the future management team.
Vi behöver inte vara allvarligt oroade vad gäller det framtida ledarlagets homogenitet.
EnglishDuring an earlier debate, the Commission told us that a management team had been sent to open the hospital at long last.
I en tidigare debatt kunde kommissionen berätta att en ledningsgrupp skickats ut för att äntligen öppna sjukhuset.
EnglishI know of research that shows that when women are also included in the management team the whole perspective changes.
Jag känner till undersökningar som visar att när kvinnor tillträder chefsbefattningar inom vården, så ändras synsättet.
EnglishIf the mailbox management team is unable to answer your question, it will forward your e-mail to the appropriate service.
Om den grupp som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara frågan vidarebefordras ditt e-postmeddelande till en lämplig avdelning.
English

LiU IT management team consists of the area manager and four heads of division.

EnglishI know that we have sent out a tender for an international management team, but we are fiddling while Rome burns.
Jag vet att vi har skickat ut ett anbud om ett internationellt ledningsteam, men vi håller på med struntsaker medan det brinner i knutarna.
EnglishInformation regarding the management team’s remuneration and other employment conditions can be found on page F26 in the annual report.
Information om bolagsledningens ersättningar och övriga anställningsvillkor återfinns på sidan F26 i årsredovisningen.
EnglishThe company is multinational but Katarina Willig is stationed at the Stockholm office where she works closely to the management team.
Företaget är multinationellt men Katarina Willig är stationerad på Stockholmskontoret där hon jobbar nära ledningsgruppen.
EnglishHELIX Management Team
EnglishSee current Management team.
EnglishWhen it comes to appointing new members of the management team, the Commission wants to precisely supervise and be involved in every single step.
När det handlar om att anställa ny personal med ledande befattningar, vill kommissionen övervaka varje steg och vara med och bestämma.
EnglishThe management structure of the Centre also includes a Management Team, a Research and Innovation Council, and an International Scientific Board (see Figure 2 below).
I ledningsstrukturen av centrumet ingår även en ledningsgrupp, ett forsknings- och innovationsråd, och ett internationellt- och ett nationellt vetenskapligt råd.

Liknande översättningar för "management team" på svenska

team substantiv
management substantiv
management information substantiv
management fee substantiv
management board substantiv
Swedish
management accounting substantiv
management policy substantiv
work team substantiv