"management system" - Svensk översättning

EN

"management system" på svenska

volume_up
learning management system {substantiv}
EN

management system {substantiv}

volume_up
management system

Användningsexempel för "management system" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
EnglishThis is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Detta är svårt att förena med behovet av ett effektivt förvaltningssystem.
Englishthe gradual introduction of an integrated management system for external borders.
stegvis införa ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna.
EnglishThis particular project deals with the deployment of the traffic management system.
Projektet handlar om utbyggnaden av driftlednings- och signaleringssystemet.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (debate)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (debatt)
EnglishHowever, the crisis management system proposed by the Commission falls short.
Det krishanteringssystem som kommissionen föreslår håller dock inte måttet.
EnglishThere are no new obligations for those who already have a good management system.
Det finns inga nya krav för dem som redan har bra system för vägsäkerhet.
EnglishOnly a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
Endast en kooperativ regional ledning kan försäkra ett riktigr bevarande.
EnglishWe agreed on the need for an effective crisis management system at European level.
Vi enades om behovet av ett effektivt krishanteringssystem på EU-nivå.
EnglishTogether with you, we have tried to change the system for management of structural funds.
Tillsammans med er har vi försökt förändra förvaltningssystemet för strukturfonder.
EnglishI would therefore like to emphasise the need to create an information management system.
Jag vill därför understryka behovet av att skapa ett system för informationsstyrning.
EnglishThe system is known as ERTMS - European Rail Traffic Management System.
Systemet är känt som ERTMS, eller European Rail Traffic Management System.
EnglishThe system is known as ERTMS, the European Rail Traffic Management System.
Systemet går under namnet Europeiska systemet för trafikledning på järnvägsområdet (ERTMS).
EnglishThis also has nothing to do with the European Rail Traffic Management System (ERTMS).
Det här har inte heller någonting att göra med det europeiska järnvägssignalsystemet (ERTMS).
EnglishLiU has constructed an environmental management system as an integrated part of the organisation.
LiU har byggt upp ett miljöledningssystem som en integrerad del av organisationen.
EnglishThe second part of the proposal is the management of the quota system.
Den andra delen av förslaget handlar om förvaltningen av kvotsystemet.
EnglishThe Court asked whether the Commission had set up an adequate system of management.
Revisionsrätten ifrågasatte huruvida kommissionen hade fastställt ett adekvat förvaltningssystem.
EnglishThe Council is also carrying out work on an integrated crisis management system.
Rådet arbetar också med ett integrerat krishanteringssystem.
EnglishBut that points to inherent flaws in the current management system.
Men detta pekar på inneboende brister i det rådande förvaltningssystemet.
EnglishAmendment No 19 introduces a two-part system of management action.
Ändringsförslag 19 syftar till att införa ett åtgärdssystem i två delar.

Liknande översättningar för "management system" på svenska

system substantiv
management substantiv
legal system substantiv
accounting system substantiv
judicial system substantiv
management team substantiv
coding system substantiv
educational system substantiv