EN

manageability {substantiv}

volume_up
manageability

Användningsexempel för "manageability" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA realistic approach to manageability is not procrastination - it is quite the opposite.
En realistisk inställning beträffande det man klarar innebär inte en förhalning, tvärtom!
EnglishThere are good reasons for accepting your ideas on account of manageability and fraud prevention.
Det finns goda grunder, överblickbarhet och försvårade bedrägerier, att följa er version.
EnglishThere are good reasons for accepting your ideas on account of manageability and fraud prevention.
Men dessa principiella överväganden har fått var grupp att besluta sig för att stå kvar vid den linje som vi följde också i jordbruksutskottet.
EnglishSecondly, with regard to the databases, the call for a decentralised system is justified on account of manageability.
För det andra är det vad uppgiftsbankerna beträffar berättigat att kräva decentraliserade system med tanke på den systemadministration som är nödvändig.
EnglishThe problems this model presents with regard to manageability, legitimacy of the European Administration and democratic control are being ignored.
Problemen som denna modell medför vad gäller styrelsemöjligheten, det europeiska styrets legitimitet och den demokratiska kontrollen ignoreras.
EnglishIn my opinion, we should carefully consider finally integrating the European Development Fund (EDF) into the general budget, for reasons of transparency, traceability and manageability.
Jag anser att vi noga ska överväga att slutligen införliva Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i den allmänna budgeten för att öka insynen och spårbarheten samt göra den mer lätthanterlig.

Synonymer (engelska) till "manageability":

manageability
manageable
manager
management
English