"mammography" - Svensk översättning

EN

"mammography" på svenska

EN

mammography {substantiv}

volume_up
mammography
Screening programmes, using mammography, should be mandatory in all Member States.
Cancerscreening, med användande av mammografi, bör bli obligatorisk i alla medlemsstater.
We have had the EU guidelines for quality mammography for over ten years now.
EU:s riktlinjer för kvalitetssäkrad mammografi har funnits i över tio år nu.
Probably the most important aspects are health education, prevention, early detection, self-examination and, of course, mammography screening.
Förmodligen är de allra viktigaste punkterna hälsoutbildning, förebyggande åtgärder, tidig upptäckt, manuell undersökning och naturligtvis mammografi.

Användningsexempel för "mammography" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have had the EU guidelines for quality mammography for over ten years now.
EU:s riktlinjer för kvalitetssäkrad mammografi har funnits i över tio år nu.
EnglishScreening programmes, using mammography, should be mandatory in all Member States.
Cancerscreening, med användande av mammografi, bör bli obligatorisk i alla medlemsstater.
English(DE) Madam President, Commissioner, the media in my country are noting Germany's successful record on mammography screenings.
(DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Medierna i mitt land har noterat Tysklands framgångsrika mammografiresultat.
EnglishMember State must guarantee that women aged between 50 and 70 receive a mammography every two years based on European guidelines.
Alla medlemsstater skall erbjuda kvinnor mellan 50 och 70 år en mammografiundersökning vartannat år enligt europeiska riktlinjer.
EnglishMember State must guarantee that women aged between 50 and 70 receive a mammography every two years based on European guidelines.
Alla medlemsstater skall erbjuda kvinnor mellan 50 och 70 år en mammografiundersökning vartannat år enligt europeiska riktlinjer.
EnglishProbably the most important aspects are health education, prevention, early detection, self-examination and, of course, mammography screening.
Förmodligen är de allra viktigaste punkterna hälsoutbildning, förebyggande åtgärder, tidig upptäckt, manuell undersökning och naturligtvis mammografi.
EnglishI would urge the European Commission to bring forward a proposal for a recommendation on mammography and to do so at the earliest opportunity.
Jag skulle vilja uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag till en rekommendation om mammografi och att göra detta så snart som möjligt.
EnglishAfter the adoption of the European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening, the task now is to research and promote best practice for treatment as well.
Efter utarbetandet av de europeiska riktlinjerna för mammografi handlar det nu om att utarbeta och sprida best practice även för behandlingen.
EnglishAs regards detection, research is focusing notably on improving breast cancer screening and alternatives to conventional mammography, in order to improve early detection.
När det gäller upptäckt är forskningen inriktad på att förbättra bröstcancerscreening och alternativ till konventionell mammografi för att förbättra tidig upptäckt.
EnglishImplementation of mammography screening according to European guidelines for optimal early detection and treatment requires special training of medical staff.
Införande av bröstcancerscreening i enlighet med EU:s riktlinjer för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cancer och behandla denna kräver särskilt utbildad sjukvårdspersonal.
EnglishThe fourth revised edition of the guidelines on mammography screening now contain - as called for by Parliament in its resolution of 2003 - EU guidelines on specialist breast units.
Den fjärde reviderade utgåvan av EU:s riktlinje för cancerscreening omfattar idag, i enlighet med parlamentets resolution från 2003, riktlinjer om specialiserade bröstsjukvårdsenheter.