"mammalian" - Svensk översättning

EN

"mammalian" på svenska

EN

mammalian {adjektiv}

volume_up
mammalian

Användningsexempel för "mammalian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health.
A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health.
EnglishIt's the oldest mammalian-derived life form that we know of.
Det är den äldsta livsformen vi känner till som härstammar från däggdjur.
EnglishA mammalian fetus, if it loses a limb during the first trimester of pregnancy, will re-grow that limb.
Ett däggdjursfoster, om det förlorar en lem under graviditetens första trimester, kommer återväxa den lemmen.
EnglishTherefore, the Commission imposed a Community-wide prohibition of the use of mammalian proteins in ruminant feed in 1994.
Därför införde kommissionen år 1994 ett förbud mot användning av protein från däggdjur i foder för idisslare i hela gemenskapen.
EnglishWhen influenza successfully infects a new species, it can reassort, and may switch from being an avian to a mammalian one.
När influensan framgångsrikt infekterar en ny art kan det uppstå genvariation, och den kan skifta från aviär influensa till däggdjursinfluensa.

Synonymer (engelska) till "mammalian":

mammalian
English